OpenSCADAWiki: Home Page Uk/ Function ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Функціональні характеристики та вимоги системи OpenSCADA

Сторінка містить інформацію яка дозволяє отримати загальне бачення про функції які може виконувати система OpenSCADA на цей час. Функції згуртовано за сферами застосування системи OpenSCADA. Для отримання картини в цілому включено також заплановані або реалізовані на цей час функції. Сторінка також містить вимоги системи OpenSCADA для її виконання та збірки.


Contents

1. Сфера застосування системи OpenSCADA

Розбиття на сфери застосування виконано для спрощення сприйняття функціональних можливостей системи у світлі традиційної області для проекту OpenSCADA — автоматизація технологічних процесів. Хоча можлива як змішана, так і більш спеціалізована конфігурація систем роботи з даними у реальному часі, наприклад, у сферах: ERP, Білінг, Розумний дім та інше.


Ролі системи OpenSCADA (96 Кб)
Рис. 1. Ролі системи OpenSCADA


1.1. Сервер SCADA системи1.2. Станція оператора технологічного процесу, пульт диспетчера, панель моніторингу та інше1.3. Середовище виконання контролерів (PLC)

1.4. Універсальний OPC-UA сервер

Завдяки реалізації протоколу OPC-UA у режимі агенту OpenSCADA може надавати розповсюджену функцію OPC-сервера на клієнтські протоколи, які підтримуються і прямо реалізуються у OpenSCADA. Ця функція широко використовується на платформі MS Windows®, а багато SCADA-систем на ній працюють виключно з OPC—серверами, як джерелами даних. Таким чином OpenSCADA може виступати універсальним OPC-сервером на платформі Linux (рис.2).


В планах. З адаптацією OpenSCADA до роботи на платформі MS Windows® та реалізації роботи з OPC-DA за посередництвом системного DCOM, з'явиться можливість застосування OpenSCADA у ролі шлюзу OPC-DA -> OPC-UA, а значить і доступної інтеграції застарілих систем у нові або акумулюючі системи.


Роль системи OpenSCADA Як "OPC-UA Сервер". (187 Кб)
Рис. 2. Роль системи OpenSCADA Як "OPC-UA Сервер".

Джерела даних та протоколи, доступні за посередництвом універсального OPC-UA сервера:

2. Вимоги OpenSCADA

2.1. Виконання

Апаратні вимоги системи OpenSCADA для її виконання у різних ролях приведено у таблиці 1. Програмні вимоги для виконання системи OpenSCADA та її модулів представлено у таблиці 2.


Таблиця 1. Апаратні вимоги системи OpenSCADA та її модулів.

Роль Вимоги
Сервер SCADA системи CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 500 МГц
MEM: 128 МБ
HDD: 10 ГБ включаючи ОС та місце для архівів
Станція оператора технологічного процесу, пульт диспетчера, панель моніторингу та інше. CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 1 ГГц
MEM: 512 МБ
HDD: 4 ГБ включаючи ОС та без архівів
Середовище виконання контролерів (PLC) CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 133 МГц
MEM: 32 МБ
HDD: 32 МБ включаючи ОС та без архівів.

Таблиця 2. Програмні вимоги виконання системи OpenSCADA та її модулів.

          Компонент          Опис
Залежності ядра системи OpenSCADA
ОС LinuxДистрибутив операційної системи Linux (ALTLinux, SuSELinux, Mandriva, ASPLinux, Fedora, Debian, Ubuntu ...)
"Стандартні бібліотеки"Стандартний набір бібліотек: GLibC (>= 2.3) або uCLibC (>= 0.9.32) та libstdc++ (>= 3.3). За звичай вже наявні у встановленому дистрибутиві. Особиста вимога це використання нативної бібліотеки потоків NPTL, вже використовується у всіх сучасних дистрибутивах ОС Linux.
zlibБібліотека компресії.
libpcreБібліотека роботи з регулярними виразами, сумісна з Perl.
libgd
(опц: --enable-LibGD)
Графічна бібліотека GD версії 2, бажано без підтримки XPM (виключена залежність на бібіліотеку X-сервера) та з підтримкою FontConfig.
Модуль DB.MySQL
libMySQLБібліотека доступу до СУБД MySQL.
Модуль DB.SQLite
libsqlite3Бібліотека доступу до вбудовану БД SQLite версії 3.
Модуль DB.PostgreSQL
libpqБібліотека доступу до СУБД PostgreSQL версії більш за 8.3.0.
Модуль DB.FireBird
FirebirdSSСУБД FireBird версії 2. Часто відсутня у дистрибутивах Linux та потребує індивідуального завантаження з офіційного сайту (http://www.firebirdsql.org)!
Модуль Transport.SSL
libsslБібліотека шифрування OpenSSL.
Модуль DAQ.SNMP
libsnmpБібліотека доступу до пристроїв мережі за протоколом SNMP.
Модуль DAQ.System
libsensors (опц: авт.)Бібліотека сенсорів апаратури версії 2 або 3.
Модуль DAQ.SoundCard
libportaudioБібліотека багатоплатформного доступу до звукових контролерів версії 19 та більше (не 18).
Модуль DAQ.OPC_UA
libsslБібліотека шифрування OpenSSL.
Модуль DAQ.Comedi
libcomediБібліотека реалізації підтримки DAQ-плат різних виробників на шинах ISA, PCI, PCMCIA та USB.
Модулі: UI.QTStarter, UI.QTCfg
libQT4 (libQtGui) або
libQt5 (libQt5Widgets,libQt5PrintSupport)
Бібліотеки побудови графічного інтерфейсу користувача QT версії 4.3 та вище або 5.1 та вище.
Модуль: UI.Vision
libQT4 (libQtGui) або
libQt5 (libQt5Widgets,libQt5PrintSupport)
Бібліотеки побудови графічного інтерфейсу користувача QT версії 4.3 та вище або 5.1 та вище.
libQtWebKit (опц: авт.)Бібліотека рушія Web-рендерингу WebKit.
libfftw3 (опц: авт.)Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье.
libphonon (опц: авт.)Бібліотека відтворення повноформатного відео та аудіо.
Модулі: UI.WebVision, Special.FLibSYS
libfftw3 (опц: авт.)Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье.

* "опц: авт." — передбачає виключення використання бібліотеки у випадку відсутності її під час збірки.

2.2. Збірка

Програмні умови системи OpenSCADA для збірки ядра OpenSCADA та її модулів зведено до таблиці 3.


Таблиця 3. Залежності збірки системи OpenSCADA та її модулів.

          Компонент          Опис
Загальні вимоги для збірки OpenSCADA
ОС LinuxДистрибутив операційної системи Linux (ALTLinux, SuSELinux, Mandriva, ASPLinux, Fedora, Debian, Ubuntu ...)
g++Компілятор мови C++ версії 3.3 або більше з колекції компіляторів GCC, включаючи бібліотеку GLibC (>=2.3) або uCLibC (>= 0.9.32).
autotools (autoconf, automake, libtool, pkg-config)Інструменти формування збіркового середовища OpenSCADA. Потрібні тільки у випадку зміни збіркового середовища OpenSCADA, наприклад для додання нового модуля або зміни фіксованих параметрів збірки. Automake >= 1.9.
gettextГрупа утілит для приготування та компіляції перекладів інтерфейсу програми на різні мови у відповідності з стандартом інтернаціоналізації I18N.
sqlite3Утиліта керування файлами БД SQLite3.
zlib (devel)Бібліотека компресії, пакет для розробки.
libpcre (devel)Бібліотека роботи з регулярними виразами, сумісна з Perl, пакет для розробки.
libgd (devel,
опц: --enable-LibGD)
Графічна бібліотека GD версії 2, пакет для розробки, бажано без підтримки XPM (виключена залежність на бібліотеку X-сервера). Використовується для побудови трендів та інших зображень у форматі PNG, GIF та JPEG.
Модуль DB.MySQL
libMySQL (devel)Бібліотека доступу до СУБД MySQL, пакет для розробки на мові C.
Модуль DB.SQLite
libsqlite3 (devel)Бібліотека доступу до вбудованої БД SQLite версії 3, пакет для розробки.
Модуль DB.PostgreSQL
libpqБібліотека доступу до СУБД PostgreSQL версії більш за 8.3.0, пакет для розробки.
Модуль DB.FireBird
FirebirdSSСУБД FireBird версії 2, пакет для розробки. Часто відсутня в дистрибутивах Linux та потребує індивідуального завантаження з офіційного сайту (http://www.firebirdsql.org)!
Модуль Transport.SSL
libssl (devel)Бібліотека шифрування OpenSSL, пакет для розробки
Модуль DAQ.JavaLikeCalc
bisonПрограма генерації синтаксичних аналізаторів на основі граматики мови.
Модуль DAQ.SNMP
libsnmp (devel)Бібліотека доступу до даних пристроїв мережі за протоколом SNMP, пакет для розробки.
Модуль DAQ.System
libsensors (deval, опц: авт.)Бібліотека сенсорів апаратури версій 2 або 3, пакет для розробки.
Модуль DAQ.Siemens
glibc-kernheadersЗаголовки ядра Linux бібліотеки GLibC.
Модуль DAQ.SoundCard
libportaudio (devel)Бібліотека багатоплатформного доступу до звукових контролерів, пакет для розробки версії 19 та більше (не 18).
Модуль DAQ.OPC_UA
libssl (devel)Бібліотека шифрування OpenSSL, пакет для розробки
Модуль DAQ.Comedi
libcomedi (devel)Бібліотека реалізації підтримки DAQ-плат різних виробників на шинах ISA, PCI, PCMCIA та USB, пакет для розробки.
Модулі: UI.QTStarter, UI.QTCfg
libQT4 или libQT5 (devel)Бібліотека побудови користувацького графічного інтерфейсу QT версії 4.3 та більше або 5.1 та більше, пакет для розробки.
Модуль: UI.Vision
libQT4 или libQT5 (devel)Бібліотека побудови користувацького графічного інтерфейсу QT версії 4.3 та більше або 5.1 та більше, пакет для розробки.
libQtWebKit (devel, опц: авт.)Бібліотека рушія Web-рендерингу WebKit, пакет для розробки.
libfftw3 (devel, опц: авт.)Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье, пакет для розробки.
libphonon (devel, опц: авт.)Бібліотека відтворення повноформатного відео та аудіо, пакет для розробки.
Модулі: UI.WebVision, Special.FLibSYS
libfftw3 (devel, опц: авт.)Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье, пакет для розробки.

* "опц: авт." — передбачає виключення використання бібліотеки у випадку відсутності її під час збірки.

3. Посилання

Referring pages: HomePageUk
HomePageUk/Doc/BuildFromSource
HomePageUk/Using/PLC/firmwareARM


 
There are 5 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]