OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/SSL ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <SSL> підсистеми "Транспорти"

Модуль: SSL
Ім'я: SSL
Тип: Транспорт
Джерело: tr_SSL.so
Версія: 1.5
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає транспорт базований на безпечному шарі сокетів. Використано OpenSSL та підтримуються SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, DTLSv1.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль транспорту SSL надає до системи підтримку транспортів заснованих на шарі безпечних сокетів (SSL). У основі модуля лежить бібліотека OpenSSL. Підтримуються вхідні та вихідні транспорти протоколів SSLv3 та TLSv1.


Додати нові вхідні та вихідні транспорти можна за посередництвом конфігурації транспортної підсистеми у будь якому конфігураторі системи OpenSCADA.

1. Вхідні транспорти

Сконфігурований та запущений вхідний транспорт відкриває серверний SSL-сокет для очікування з'єднання клієнтів. SSL-сокет є багато-потоковим, тобто. при підключенні клієнту створюється клієнтське SSL-з'єднання та новий потік у якому здійснюється обслуговування клієнту. Серверний SSL-сокет на цей час переходить до очікування запитів від нового клієнту. Таким чином досягається паралельне обслуговування клієнтів.


Кожний вхідний транспорт обов'язково зв'язується з одним з доступних транспортних протоколів, якому передаються вхідні повідомлення. Спільно з транспортним протоколом підтримується механізм об'єднання шматків роздрібнених, при передачі, запитів.


Діалог конфігурації вхідного SSL-транспорту зображено на рис.1.


Діалог конфігурації вхідного SSL-транспорту. (116 Кб)
Рис.1. Діалог конфігурації вхідного SSL-транспорту.

За допомогою цього діалогу можна встановити:

 (2 Kb) Вимикати цю функцію не рекомендується оскільки властивість мережі TCP/IP не гарантує повідомлення серверу про відключення з'єднання, скажемо у випадку пропадання живлення на клієнті. У результаті чого можуть назавжди залишатися відкриті клієнтські підключення, а за досягненням ліміту сервер припинить приймати нові!

2. Вихідні транспорти

Сконфігурований та запущений вихідний транспорт відкриває SSL підключення з вказаним сервером. При розриві з'єднання, вихідний транспорт вимикається. Для відновлення з'єднання транспорт треба знову запустити.


Головну вкладку сторінки конфігурації вихідного SSL-транспорту зображено на рис.2.


Головна вкладка сторінки конфігурації вихідного SSL-транспорту. (87 Кб)
Рис.2. Головна вкладка сторінки конфігурації вихідного SSL-транспорту.

За допомогою цього діалогу можна встановити:

3. Сертифікати та ключі

Для повноцінної роботи модуля потрібні сертифікати та приватні ключі. У випадку з вхідним SSL-транспортом (сервером) вони обов'язкові. У випадку з вихідним SSL-транспортом вони можуть й не встановлюватися хоча їх використання бажане.


Простішою конфігурацією сертифікату є само-підписаний сертифікат та приватний ключ. Нижче описано процедуру їх створення з допомогою утиліти openssl:


# Генерація секретного ключа
$ openssl genrsa -out ./key.pem -des3 -rand /var/log/messages 2048
# Генерація само-підписаного сертифікату
$ openssl req -x509 -new -key ./key.pem -out ./selfcert.pem -days 365


Далі вміст файлів "selfcert.pem" та "key.pem" копіюються до текстового поля сертифікату та ключа. Пароль приватного ключа встановлюється у відповідному полі.

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/PLC/firmware
HomePageUk/Using/SmartHouse


 
There are 2 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]