OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ICPDAS ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <ICP_DAS> підсистеми "Збір даних"

Модуль: ICP_DAS
Ім'я: Обладнання ICP_DAS
Тип: DAQ
Джерело: daq_ICP_DAS.so
Версія: 1.8
Автор: Савоченко Роман
Опис: Надає реалізацію підтримки обладнання "ICP DAS". Включає підтримку основних I-87xxx DCON модулів, I-8xxx швидких модулів та плат на шині ISA.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль надає в систему OpenSCADA підтримку різного обладнання фірми "ICP DAS" (http://www.icpdas.com, http://ipc2u.ru) за посередництвом бібліотеки API libi8k.a від фірми, для модулів I-87xxx та I-8xxx, та прямих ioctl викликів до модулів ядра, для плат на шині ISA.


Більшість обладнання фірми "ICP DAS" працює за посередництвом послідовних інтерфейсів та протоколу DCON, однак частина нового обладнання, наприклад, серія I-8xxx працює на паралельній шині, а інша частина, встановлюється до слотів паралельної шини (I-87xxx), доступні за послідовним інтерфейсом та протоколом DCON, однак не адресуються прямо, а потребують виклику спеціалізованої команди вибору слоту. Доступ до обладнання, яке використовує прямі запити за протоколом DCON, може здійснюватися модулем DAQ.DCON. Підтримка іншого обладнання не додавалася до модуля DAQ.DCON, а реалізовувалася у цьому модулі з причини наявності бібліотеки API фірми "ICP DAS" тільки для платформ x86_32 та ARM(OABI, HardFloatFPA), що вносить обмеження на доступ до обладнання фірми "ICP DAS" та іншого обладнанню за протоколом DCON на інших апаратних платформах.


Причиною створення цього модуля стали роботи з контролером фірми "ICP DAS" LP-8781 серії "LinPAC" з метою реалізації середовища виконання ПЛК на основі системи OpenSCADA.


Бібліотека API фірми "ICP DAS" для платформ x86_32 -> libi8k.a та ARM(OABI, HardFloatFPA) -> libi8k_arm.a розташовані разом із вихідними текстами даного модуля і не потребують окремого встановлення.

1. Контролер даних

Для додання джерела даних "ICP DAS" створюється та конфігурується контролер у системі OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації контролеру даного типу зображено на рис.1.


Вкладка конфігурації контролеру. (115 Кб)
Рис.1. Вкладка конфігурації контролеру.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

2. Параметри

Модуль надає тільки один тип параметрів — "Стандарт(std)" та три групи модулів/плат, доступні у залежності від обраної шини:


Вкладка конфігурації параметру. (84 Кб)
Рис.2. Вкладка конфігурації параметру.

Вкладка конфігурації параметру (рис.2) в цілому однакова для всіх груп модулів/плат та містить:


У відповідності з налаштуваннями параметру здійснюється формування та опитування атрибутів (рис.3).


Вкладка атрибутів параметру. (101 Кб)
Рис.3. Вкладка атрибутів параметру.

2.1 Модулі серії I-8xxx

Модулі серії I-8xxx встановлюються до слоту паралельної шини кошика контролеру, наприклад, серії LinPAC. У таблиці 1 наведено властивості модулів "ICP DAS" серії I-8xxx, які реалізуються у OpenSCADA.


Таблиця 1 Властивості модулів серії I-8xxx

Модуль AI AO DI DO Зауваження
I-8014 i8014W_ReadAI() или i8014W_ReadFIFO() для режиму FIFO(Magic) Перевірено!
I-8017 I8017_GetCurAdChannel_Float_Cal() Перевірено!
I-8024 I8024_VoltageOut
I-8037 DO_16, DO_16_RB
I-8040 DI_32 Проверен!
I-8041 DO_32, DO_32_RB
I-8042 DI_16 DO_16, DO_16_RB Перевірено!
I-8046 DI_16
I-8048 DI_8
I-8050 DIO_DI_16 DIO_DO_16
I-8051 DI_16
I-8052 DI_8
I-8053 DI_16
I-8054 DI_8 DO_8, DO_8_RB
I-8055 DI_8 DO_8, DO_8_RB
I-8056 DO_16, DO_16_RB
I-8057 DO_16, DO_16_RB
I-8058 DI_8 Перевірено!
I-8060 DO_8 (6), DO_8_RB
I-8063 DI_8 (4) DO_8 (4), DO_8_RB
I-8064 DO_8, DO_8_RB
I-8065 DO_8, DO_8_RB
I-8066 DO_8, DO_8_RB
I-8068 DO_8, DO_8_RB
I-8069 DO_8, DO_8_RB Перевірено!
I-8077 DIO_DI_16 DIO_DO_16

2.1.1 Налаштування контролерів серії LP-8xxx

Для конфігурації властивостей контролерів серії LP-8xxx передбачено вкладку "LinPAC" на сторінці контролеру (рис.4), а також параметр "LP-8xxx" (рис.5). У параметрі "LP-8xxx" можна отримати інформацію про серійний номер контролеру, версії SDK, значенні DIP та поворотного перемикача. У вкладці "LinPAC" можна встановити значення сторожового таймеру контролеру. Сторожовий таймер контролера вимикається становленням нульового значення. Оновлення значення сторожового таймеру здійснюється у завдані контролеру та з її періодичністю, відповідно зависання задачі опитування призводить до перевантаження контролеру! Значення сторожового таймеру повинно бути більш за повний час завантаження системи, до завантаження OpenSCADA, при цьому OpenSCADA має вантажитися після запуску синхронізації часу.


Вкладка "LinPAC" конфігурації контролерів серії LP-8xxx. (72 Кб)
Рис.4. Вкладка "LinPAC" конфігурації контролерів серії LP-8xxx.

Атрибути параметру "LP-8xxx". (77 Кб)
Рис.5. Атрибути параметру "LP-8xxx".

2.1.2 Модуль I-8014 та I-8017

Швидкі модулі аналогового вводу, які працюють на паралельній шині.


Модуль I-8014 формально забезпечує швидкість доступу до даних за одним каналом у 250 КГц за посередництвом FIFO, однак у зв'язку із закладеним апаратно-програмним обмеженням не дозволяє досягти швидкості більш 100 КГц на канал при скануванні у реальному часі, за рахунок низької швидкості читання із FIFO. При цьому читання даних FIFO здійснюється з великими втратами ресурсів процесору на високих частотах збору, а саме це 9.5 мікросекунд на вимір.


Модуль I-8017 формально забезпечує швидкість доступу до даних за одним каналом у 130 КГц, однак у зв'язку закладеного апаратно-програмного обмеження не дозволяє досягти швидкості більш за 33 КГц на канал при скануванні декількох каналів у реальному часі (за рахунок переключення). При цьому очікування даних здійснюється у глухому циклі, що призводить до більших втрат ресурсів процесору на високих частотах збору.


Модулями надається шістнадцять атрибутів аналогових входів ai{x} та по вісім ознак порушення верхньої ha{x} та нижньої la{x} границь, для I-8017. Також модулями надається вкладка "Конфігурація" з розширеним налаштуванням (рис.6):


Вкладка "Конфігурація" модулів I-8014 та I-8017 (102 Кб)
Рис.6. Вкладка "Конфігурація" модулів I-8014 та I-8017

2.1.3 Інверсія значень дискретних входів та виходів

Для модулів дискретного входу та виходу, у вкладці "Конфігурація" (рис.7), надається функція вибіркової інверсії каналу, що дуже зручно при подальшій роботі з каналом.


Вкладка "Конфігурація" модуля дискретного входу та виходу (76 Кб)
Рис.7. Вкладка "Конфігурація" модуля дискретного входу та виходу

2.2 Модулі серії I-87xxx

Модулі серії I-87xxx встановлюються до слоту послідовної шини кошику контролеру, наприклад, серії LinPAC. У таблиці 2 наведено властивості модулів "ICP DAS" серії I-87xxx, які реалізуються у OpenSCADA.


Таблиця 2 Властивості модулів серії I-87xxx

Модуль AI AO DI DO Лічильники Зауваження
I-87005 #AA (8); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci) @AADODD (8), @AADI
I-87013 #AA (4); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87015 #AA (7); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87016 #AA (2); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87017 #AA (8); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87017DW #AA (16); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87017ZW #AA (20); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci) Перевірено!
I-87018 $AA3; #AA (8); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87018ZW $AA3; #AA (10); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87019RW $AA3; #AA (8); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci) Перевірено!
I-87019ZW $AA3; #AA (10); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci)
I-87022 #AAN(Data) (2), $AA8N; W: ~AA0-5
I-87024 #AAN(Data) (4), $AA8N; W: ~AA0-5 Перевірено!
I-87026 #AAN(Data) (2), $AA8N; W: ~AA0-5
I-87026PW #AA (6); TP: $AA7CiRrr ($AA8Ci) #AAN(Data) (2), $AA8N; W: ~AA0-5 @AADI (2) @AADODD (2), @AADI Перевірено!
I-87028 #AAN(Data) (8), $AA8N; W: ~AA0-5
I-87037 @AA(Data) (16), @AA; W: ~AA0-5
I-87040 @AA (32) #AAN (32) Перевірено!
I-87041 @AA(Data) (32), @AA; W: ~AA0-5 Перевірено!
I-87042 @AA (16) @AA(Data) (16), @AA; W: ~AA0-5
I-87046 @AA (16) #AAN (16)
I-87051 @AA (16) #AAN (16)
I-87052 @AA (8) #AAN (8)
I-87053 @AA (16) #AAN (16)
I-87054 @AA (8) @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5 #AAN (8)
I-87055 @AA (8) @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5 #AAN (8)
I-87057 @AA(Data) (16), @AA; W: ~AA0-5
I-87058 @AA (8) #AAN (8)
I-87059 @AA (8) #AAN (8)
I-87061 @AA(Data) (16), @AA; W: ~AA0-5
I-87063 @AA (16) @AA(Data) (16), @AA; W: ~AA0-5 #AAN (16)
I-87064 @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5
I-87065 @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5
I-87066 @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5
I-87068 @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5
I-87069 @AA(Data) (8), @AA; W: ~AA0-5

2.2.1 Абстрактний модуль серії I-87xxx

Окрім підтримки модулів у таблиці 2 даною групою модулів надається реалізація абстрактного модуля "I-87xxx" при обрані якого користувачу надається можливість вказати кількість та типи основних сигналів підключеного модуля: AI, AO, DI, DO та Лічильники. Ця функція також вибірково доступна для модулів, які містять сигнали AO та Лічильники та дозволяє обмежити кількість каналів обслуговування, з метою зменшення трафіку на послідовному інтерфейсі.


Абстрактний модуль "I-87xxx" можна використовувати для модулів "ICP DAS" серії I-7xxx на "чистій" послідовній шині.


Поля визначення кількості сигналів та їх типів надаються у основній вкладці сторінки конфігурації об'єкту параметра (рис.8).


Основна вкладка параметру абстрактного модуля "I-87xxx" (108 Кб)
Рис.8. Основна вкладка параметру абстрактного модуля "I-87xxx"

2.2.2 Вибір типу каналу для AI

Для модулів аналогового вводу доступна можливість обрання режиму/підсилення, що здійснюється із переліку (рис.9), якщо для модуля його вказано, або прямим визначенням коду режиму. Визначені режими зберігаються у самому модулі.


Вкладка "Конфігурація" модуля аналогових входів (103 Кб)
Рис.9. Вкладка "Конфігурація" модуля аналогових входів

2.2.3 Хостовий сторожовий таймер та значення по замовченню при включенні та спрацюванні таймеру

Модулями з виходами, аналоговими або дискретними, зазвичай надається функція хостового сторожового таймеру. А саме встановлення значення виходів у безпечний стан при відсутності активності обміну із хоста протягом визначеного інтервалу часу. Також модулі дозволяють встановити значення виходів при включенні.


На рисунку 10 наведено вкладку модуля аналогових виходів з функціями:


Вкладка "Конфігурація" модуля аналогових виходів (86 Кб)
Рис.10. Вкладка "Конфігурація" модуля аналогових виходів

2.3 Плати на шині ISA

Плати даного типа встановлюються на шину ISA персонального комп'ютера. Для роботи з цими платами потрібна збірка та запуск драйверів-модулів ядра Linux. У таблиці 3 наведено властивості плат "ICP DAS" на шині ISA, які реалізуються у OpenSCADA.


 (2 Kb) Функцію лічильників на цей час не реалізовано у OpenSCADA.

Таблиця 3 Властивості плат на шині ISA

Модуль AI AO DI DO DIO Лічильники Зауваження
A-626 IXISA_AO{0...5} IXISA_DI_{A...B} IXISA_DO_{A...B}
A-628 IXISA_AO{0...7} IXISA_DIO_{A...B} IXISA_DIO_{A...B}
A-8111 IXISA_AI (8,12)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO{0...1} IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
A-812 IXISA_AI (16,12)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO{0...1} IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
A-821 IXISA_AI (16,12)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
A-822 IXISA_AI (16,12)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO{0...1} IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
A-823 IXISA_AI (16,12)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO{0...1} IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
A-826 IXISA_AI (16,16)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADMCR
IXISA_ADSTCR
IXISA_AO{0...1} IXISA_DI{L,H} IXISA_DO{L,H} IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
DIO-144 IXISA_CN{0...5}P{A...C}
IXISA_CN{0...5}CR
Перевірено!
DIO-24 IXISA_P{A...C}
IXISA_CR
DIO-48 IXISA_CN{1...2}P{A...C} IXISA_CN{1...2}CR
IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
DIO-64 IXISA_DIO_{A...D} IXISA_DIO_{A...D} IXISA_8254C{0...5}
IXISA_8254CR
IXISA_8254CR1
DIO-96 IXISA_CN{0...3}P{A...C}
IXISA_CN{0...3}CR
ISO-730 IXISA_IDIO_{A...B}
IXISA_DIO_{A...B}
IXISA_IDIO_{A...B}
IXISA_DIO_{A...B}
ISO-813 IXISA_AI (32)
IXISA_ADGCR
IXISA_ADMXCR
IXISA_ADSTCR
ISO-AD32 ==FIFO==
ISO-C64 IXISA_DO_{A...H}
ISO-DA16 ?
ISO-P32C32 IXISA_DIO_{A...D} IXISA_DIO_{A...D}
ISO-P64 IXISA_DI_{A...H}
P16R16DIO IXISA_DI_{A...B} IXISA_DO_{A...B}
P8R8DIO IXISA_DI (8) IXISA_DO (8)
TMC-10 IXISA_DI_{A...B} IXISA_DO_A IXISA_8254C{0...2}
IXISA_8254CR
IXISA_8254CS

Посилання

Спеціальні модулі ядра Linux 2.6.29-rt-up для контролерів LP-8x81: lp8x81_2629rt_up.tgz
Специальні модулі ядра Linux 2.6.29-rt1-up для контролерів LP-8x81: lp8x81_2629rt1_up.tgz
Драйвер виробника (VIA) для мережі контролерів LP-8x81: rhinefet20070212111037.tgz
Патч для збірки мережевого драйверу "rhinefet" на Linux 2.6.29-rt: rhinefet_build_to_2.6.29.patch
Патч для збірки мережевого драйверу "rhinefet" на Linux 2.6.29-rt1: rhinefet_build_to_2.6.29rt1.patch.gz
Набір драйверів Linux для ISA плат: ixisa0.17.0.1.tgz


Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/LP8x81
HomePageUk/Using/PLC/firmware


 
There are 10 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]