OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/DAQ Gate ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <DAQGate> підсистеми "Збір даних"

Модуль: DAQGate
Ім'я: Шлюз джерел даних
Тип: DAQ
Джерело: daq_DAQGate.so
Версія: 1.7
Автор: Роман Савоченко
Опис: Дозволяє виконувати шлюзування джерел даних віддалених OpenSCADA станцій на локальну.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Основною функцією цього модуля є відображення даних підсистеми "Збір даних" віддалених OpenSCADA станцій на локальні. В своїй роботі модуль використовує власний протокол системи OpenSCADA (SelfSystem) та сервісні функції підсистеми "Збір даних".


Модулем реалізуються наступні функції:


Використання доступних схем резервування наочно представлено на рис.1.


Горизонтальне та вертикальне резервування. (59 Кб)
Рис.1. Горизонтальне та вертикальне резервування.

1. Контролер даних

Для додання джерела даних створюється та налаштовується об'єкт контролеру у системі OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації контролеру даного типу зображено на рис.2.


Вкладка конфігурації контролеру. (129 Кб)
Рис.2. Вкладка конфігурації контролеру.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

2. Параметри

Модуль хоча й надає можливість створення параметрів вручну, однак це позбавлено сенсу оскільки такий параметр, при відсутності його на сервері, буде порожнім. Всі параметри створюються автоматично з урахуванням переліку контролерів та параметрів для відображення. Параметри можуть бути збережені в кеш для наступного їх створення навіть при відсутності зв'язку із сервером. Приклад відображеного параметра наведено на рис. 3.


Вкладка конфігурації відображеного параметру. (106 Кб)
Рис.3. Вкладка конфігурації відображеного параметру.

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/DAQ
HomePageUk/Function


 
There are 4 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]