OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/SQ Lite ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <SQLite> підсистеми "БД"

Модуль: SQLite
Ім'я: БД SQLite
Тип: БД
Джерело: bd_SQLite.so
Версія: 2.3
Автор: Роман Савоченко
Опис: Модуль БД. Надає підтримку БД SQLite.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль <SQLite> надає до системи OpenSCADA підтримку БД SQLite. БД SQLite є невеличкою та вбудованою БД яка підтримує SQL-запити. БД SQLite розповсюджується за вільною ліцензією. Ознайомитися з БД можна на сайті БД — http://sqlite.org. Модуль оснований на бібліотеці API виробника БД мови "C". Модуль дозволяє виконувати дії над базами даних, таблицями та вмістом таблиць.

1. Операції над БД

Підтримуються операції відкриття та закриття БД, з можливістю створення нової БД при відкритті та видалення існуючої при закритті. У термінах підсистеми "БД", системи OpenSCADA, відкриттям БД є її реєстрація для наступного використання у системі. Також, підтримується операція запиту переліку таблиць у БД.


БД SQLite адресується шляхом визначення ім'я файлу БД у форматі: [<FileDBPath>]. Де:

2. Операції над таблицею

Підтримуються операції відкриття, закриття таблиці, з можливістю створення нової таблиці при відкритті та видалення існуючої при закриті, а також запит структури таблиці.

3. Операції над вмістом таблиці


API підсистеми "БД" передбачає доступ до вмісту таблиці за значенням ключового(их) полів. Так, операція запиту запису передбачає попереднє встановлення ключових стовпчиків об'єкту TConfig, за яким буде здійснено запит. Створення нового запису(рядка) здійснюється операцією встановлення значень запису, який відсутній.


Модуль дозволяє динамічно міняти структуру таблиць БД SQLite шляхом створення нової БД з потрібною структурою та копіювання до неї даних зі старої. Так, у випадку невідповідності структури таблиці та структури запису що встановлюється, структуру таблиці буде приведено до потрібної структури запису. У випадку запиту значень запису та невідповідності структур запису і таблиці, буде отримано тільки значення загальних елементів запису та таблиці. Модуль не відстежує послідовності розташування елементів запису та структури таблиці!


Модулем реалізується механізм підтримки багатомовних текстових змінних. Для полів із багатомовною текстовою змінною створюються стовпчики окремих мов у форматі <lang>#<FldID> (en#NAME). При цьому базовий стовпчик містить значення для базової мови. Стовпчики окремих мов створюються за потреби, у момент збереження до БД та при виконанні OpenSCADA у відповідній локалі. У випадку відсутності значень для конкретної мови буде використано значення для базової мови.


Типи елементів БД SQLite наступним чином відповідають типам елементів системи OpenSCADA:

Типи полів системи OpenSCADA Типи полів БД SQLite
TFld::String TEXT
TFld::Integer, TFld::Boolean INTEGER
TFld::Real DOUBLE

4. Права доступу

Права доступу до БД визначаються правами доступу до окремо взятого файлу БД. Модулем підтримується робота з файлами БД SQLite у режимі тільки для читання, наприклад, у демонстраціях.

5. Продуктивність БД

Вимірювання продуктивності БД здійснюється тестом "БД", модуля системних тестів "SystemTests", шляхом виконання операцій над записами структурою: <name char (20), descr char (50), val double (10.2), id int (7), stat bool, reqKey string, reqVal string>.

Operation Nokia N800, SD 4GClass6
Nokia N900
RPi2 Debian8 Class10 UHS1;
RPi3 Debian8 Class10 UHS1;
OrangePiZero Debian8 Class2
AMD Turion L625 1.6, 2G [HDD; SSD]
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 1.33GHz, 3G [HDD; SSD];
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2.6GHz, 12G FastSSD
Creation of the 1000 records (sec.): 3.3; 1.96 0.78; 0.43; 0.48 [0.49; 0.2]; [0.39; 0.22]; 0.056
Updating of the 1000 records (sec.): 3.2; 2.47 0.7; 0.41; 0.45 [0.48; 0.19]; [0.40; 0.21]; 0.053
Getting of the 1000 records (sec.): 2.6; 1.81 0.69; 0.38; 0.45 [0.36; 0.19]; [0.31; 0.21]; 0.051
Seeking of the 1000 records (sec.): 3.1; 1.48 0.76; 0.42; 0.51 [-; 0.22]; [0.21; 0.22]; 0.052
Seeking in preload of the 1000 records (sec.): 0.53; 0.29 0.13; 0.071; 0.088 [-; 0.028]; [0.027; 0.028]; 0.0073
Deleting of the 1000 record (sec.): 1.18; 0.43 0.20; 0.10; 0.13 [0.08; 0.058]; [0.067; 0.069]; 0.012

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/OpenSCADA060
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/PLC/firmware


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]