OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ PostgreSQL ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <PostgreSQL> підсистеми "БД"

Модуль: PostgreSQL
Ім'я: БД PostgreSQL
Тип: БД
Джерело: bd_PostgreSQL.so
Версія: 1.8
Автор: Роман Савоченко, Максим Лисенко (2010-2011)
Опис: Модуль БД. Надає підтримку БД PostgreSQL.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль <PostgreSQL> надає до системи OpenSCADA підтримку БД PostgreSQL. БД PostgreSQL є потужною реляційною та багатоплатформеною БД, доступною за вільною ліцензією. Розробником БД PostgreSQL є співтовариство PostgreSQL http://www.postgresql.org/. Модуль засновано на бібліотеці API виробника БД PostgreSQL на мові "С". Модуль дозволяє здійснювати дії над базами даних, таблицями та вмістом таблиць.

1. Операції над БД

Підтримуються операції відкриття та закриття БД з можливістю створення нової БД при відкритті та видалення існуючої при закритті. У термінах підсистеми "БД" системи OpenSCADA відкриттям БД є її реєстрація для подальшого використання у системі. Також підтримується операція запиту переліку таблиць у БД.


БД PostgreSQL адресується рядком наступного типу: {host};{hostaddr};{user};{pass};{db};{port}[;{connect_timeout}]. Де:


У випадку локального доступу до БД, у межах одного хосту, рядок адреси може мати наступний вигляд: ;;roman;123456;OpenSCADA;;10


У випадку віддаленого доступу до БД треба використовувати адресу хоста та порт серверу БД. Наприклад: server.nm.org;;roman;123456;OpenSCADA;;10

2. Операції над таблицею

Підтримуються операції відкриття, закриття таблиці з можливістю створення нової таблиці при відкритті та видалення існуючої при закритті, а також запит структури таблиці.

3. Операції над вмістом таблиці


API підсистеми "БД" надає доступ до вмісту таблиці за значенням ключового(их) поля(ів). Так, операція запиту запису передбачає попереднє встановлення ключових стовпчиків об'єкту TConfig, за якими буде здійснено запит. Створення нового запису(рядка) здійснюється операцією встановлення значень запису, які відсутні.


Модуль дозволяє динамічно змінювати структуру таблиць БД PostgreSQL. Так, у випадку невідповідності структури таблиці та структури запису що встановлюється, структуру таблиці буде приведено до потрібної структури запису. У випадку запиту значень запису та невідповідності структур записи та таблиці, буде отримано тільки значення загальних елементів запису та таблиці. Модуль не відстежує послідовності розташування елементів у запису та структурі таблиці.


Модулем реалізується механізм підтримки багатомовних текстових змінних. Для полів з багатомовною текстовою змінною створюються стовпчики окремих мов у форматі <lang>#<FldID> (en#NAME). При цьому базовий стовпчик містить значення для базової мови. Стовпчики окремих мов створюються за потреби, у момент збереження до БД та при виконанні OpenSCADA у відповідній локалі. У випадку відсутності значення для конкретної мови буде використано значення для базової мови.


Типи елементів БД PostgreSQL наступним чином відповідають типам елементів системи OpenSCADA:

Типи полій системи OpenSCADA Типи полів БД PostgreSQL
TFld::String character(n), character varying(n), text
TFld::Integer integer, bigint, timestamp with time zone [для полів з ознакою TFld::DateTimeDec]
TFld::Real double precision
TFld::Boolean smallint

4. Доступ до БД

БД PostgreSQL містить механізм розподілу доступу, який полягає у вказані привілеїв користувача БД. У таблиці нижче перелічено потрібні привілеї для повноцінної роботи.

Операція Привілей
Створення БД CREATEDB
Сотворення підключення LOGIN

Для доступу до БД права треба дозволяти безпосередньо для вказаної БД, а у випадку створення БД треба також дозволити доступ до системної БД "template1", яка використовується для підключення на стадії створення нової БД.


Коротко розглянемо процедуру первинного налаштування серверу PostgreSQL, з метою підключення до нього за допомогою цього модуля:

5. Продуктивність СУБД

Вимірювання продуктивності БД здійснювалося тестом "БД" модуля системних тестів "SystemTests" шляхом виконання операцій над записами структурою: <name char (20), descr char (50), val double (10.2), id int (7), stat bool, reqKey string, reqVal string>. OpenSCADA запускалась із демонстраційною конфігурацією.

Operation Nokia N800, PostgreSQL 8.3 (remote) AMD Turion L625 1.6, 2G, PostgreSQL 9.1 [local; 100Base-TX] Intel(R) Core(TM) i3 CPU 1.33GHz, 3G, HDD [100Base-TX]
Creation of the 1000 records (sec.): 5 1.08; 1.6; 3.8 2.07
Updating of the 1000 records (sec.): 4.8 1.12; 1.6; 3.9 2.35
Getting of the 1000 records (sec.): 2.96 0.64; 1.2; 2.1 1.26
Seeking of the 1000 records (sec.): - - 7.9
Seeking in preload of the 1000 records (sec.): - - 0.038
Deleting of the 1000 record (sec.): 1.73 0.39; 0.6; 1.6 0.94

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Developers
HomePageUk/Doc
HomePageUk/Function


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]