OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ MySQL ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <MySQL> підсистеми "БД"

Модуль: MySQL
Ім'я: БД MySQL
Тип: БД
Джерело: bd_MySQL.so
Версія: 2.6
Автор: Роман Савоченко
Опис: Модуль БД. Надає підтримку БД MySQL.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль <MySQL> надає до системи OpenSCADA підтримку БД MySQL. БД MySQL є потужною реляційною та багатоплатформеною БД, доступною за вільною ліцензією. Чинним розробником БД MySQL є Корпорація Oracle. Повністю вільною реалізацією MySQL є проект MariaDB. Модуль засновано на бібліотеці API БД MySQL на мові "С". Модуль дозволяє виконувати дії над базами даних, таблицями та вмістом таблиць.

1. Операції над БД

Підтримуються операції відкриття та закриття БД з можливістю створення нової БД при відкритті та видалення існуючої при закритті. У термінах підсистеми "БД" системи OpenSCADA відкриттям БД є її реєстрація для подальшого використання у системі. Також підтримується операція запиту переліку таблиць у БД.


БД MySQL адресується рядком наступного типу: "{host};{user};{pass};{db};{port}[;{u_sock}[;{charset-collation}[;{tms}]]]". Де:


У випадку локального доступу до БД, у межах одного хосту, треба використовувати UNIX сокет. Наприклад: ";roman;123456;OpenSCADA;;/var/lib/mysql/mysql.sock;utf8-utf8_general_ci-MyISAM;5,2,2"


У випадку віддаленого доступу до БД треба використовувати ім'я хосту та порт серверу БД. Наприклад: "server.nm.org;roman;123456;OpenSCADA;3306"

2. Операції над таблицею

Підтримуються операції відкриття, закриття таблиці з можливістю створення нової таблиці при відкритті та видалені існуючої при закритті, а також запит структури таблиці.

3. Операції над вмістом таблиці


API підсистеми "БД" надає доступ до вмісту таблиці за значенням ключового(их) поля(ей). Так, операція запиту запису передбачає попереднє встановлення ключових стовпчиків об'єкту TConfig, за якими буде здійснено запит. Створення нового запису(рядка) здійснюється операцією встановлення значень запису, які відсутні.


Модуль дозволяє динамічно змінювати структуру таблиць БД MySQL. Так, у випадку невідповідності структури таблиці та структури запису що встановлюється, структуру таблиці буде приведено до потрібної структури запису. У випадку запиту значень запису та невідповідності структур записи та таблиці, буде отримано тільки значення загальних елементів запису та таблиці. Модуль не відстежує послідовності розташування елементів у запису та структурі таблиці.


Модулем реалізується механізм підтримки багатомовних текстових змінних. Для полів з багатомовною текстовою змінною створюються стовпчики окремих мов у форматі <lang>#<FldID> (en#NAME). При цьому базовий стовпчик містить значення для базової мови. Стовпчики окремих мов створюються за потреби, у момент збереження до БД та при виконанні OpenSCADA у відповідній локалі. У випадку відсутності значення для конкретної мови буде використано значення для базової мови.


Типи елементів БД MySQL наступним чином відповідають типам елементів системи OpenSCADA:

Типи полів системи OpenSCADA Типи полів БД MySQL
TFld::String char(n), text, mediumtext
TFld::Integer int(n), DATETIME [для полів з ознакою TFld::DateTimeDec]
TFld::Real double(n,m)
TFld::Boolean tinyint(1)

4. Доступ до БД

БД MySQL містить потужний механізм розподілу доступу, який полягає у вибірковому зазначені доступу користувача БД до окремих SQL-команд. У таблиці нижче перелічено операції над БД та потрібний доступ до команд для цих операцій.

Операція SQL-команди
Створення БД та таблиць CREATE
Видалення БД та таблиць DROP
Додання записів INSERT
Видалення записів DELETE
Отримання значень записів SELECT
Встановлення значень записів UPDATE
Маніпуляція структурою таблиці ALTER

Коротко розглянемо процедуру первинного налаштування серверу MySQL з метою підключення до нього за допомогою цього модуля:

5. Продуктивність БД

Вимірювання продуктивності БД здійснювалося тестом "БД" модуля системних тестів "SystemTests", шляхом виконання операцій над записами структурою: <name char (20), descr char (50), val double (10.2), id int (7), stat bool, reqKey string, reqVal string>.

Operation Nokia N800, MySQL 5.0.89 MyISAM WLAN AMD Turion L625 1.6, 2G, MySQL
[5.0.51 MyISAM 100Base-TX; WLAN];
[5.1.62 MyISAM local; 100Base-TX];
[5.5.41 MyISAM local; InnoDB; MyISAM 100Base-TX; InnoDB]
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 1.33GHz, 3G, HDD
[5.5.49 MyISAM 100Base-TX; InnoDB]
Creation of the 1000 records (sec.): 4.53 [1.1; 3.6]; [0.7; 1.00]; [0.57; 0.73; 2.1; 2.0] [1.68; 1.56]
Updating of the 1000 records (sec.): 4.2 [1.12; 3.8]; [0.7; 1.07]; [0.6; 0.66; 2.0; 2.0] [1.75; 1.87]
Getting of the 1000 records (sec.): 2.88 [0.8; 2.1]; [0.38; 0.69]; [0.38; 0.4; 1.3; 1.4] [1.056; 1.12]
Seeking of the 1000 records (sec.): - - [1.89; 2.23]
Seeking in preload of the 1000 records (sec.): - - [0.03; 0.03]
Deleting of the 1000 record (sec.): 1.47 [0.43; 1.7]; [0.27; 0.42]; [0.23; 0.2; 0.79; 0.6] [0.66; 0.67]

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/OpenSCADA060
HomePageUk/Function


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]