OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Using/API Function Libs ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальну комбіновано тут.

Бібліотеки функцій API об'єктної моделі системи OpenSCADA

Ім'я: APIFunctionLibs
Засновано: жовтень 2005р
Стан: Стан визначається окремою бібліотекою
Учасники: Роман Савоченко
Опис: Проект призначено для створення бібліотек функцій до API об'єктної моделі системи OpenSCADA. У якості таких бібліотек можуть бути: системні бібліотеки, статичні системні бібліотеки, бібліотеки моделей апаратів технологічних процесів, бібліотеки користувача та інше.
Файли бібліотек: Головна бібліотека функцій OpenSCADA
Библиотека (13 Kb)


ContentsUser protocol based library

Name: UserPrtDevs
Founded: January 2010
Version: 1.8
State: Free (GPL2 by default)
Author: Roman Savochenko
Description: Library of functions for provide access to data of different network devices with most simply protocols like to wide resources counters.
Address: DB in file: SQLite.LibDB.tmplib_DevLib and SQLite.LibDB.UserProtocol_uPrt (oscadalibs.db.gz)
Compatibility: OpenSCADA >= 0.9


Controllers library

Name: LibContr
Version: 1.1.0
State: Free (GPL)
Author: Roman Savochenko
Description: Library of programs of controllers based on JavaLikeCalc.
Address: DB in file: SQLite.LibDB.Controller (oscadalibs.db.gz)
Compatibility: OpenSCADA >= 0.9


Service procedures library

Name: LibServProc
Version: 1.0.0
State: Free (GPL)
Author: Roman Savochenko
Description: Library of service procedures for different using.
Address: DB in file: SQLite.LibDB.servProc (oscadalibs.db.gz)
Compatibility: OpenSCADA >= 0.9


Бібліотека елементів регулювання

Ім'я: regEl
Засновано: січень 2010г
Версия: 1.0.0
Статус: Відкритий (GPL)
Автор: Роман Савоченко
Опис: Бібліотека функцій регулювання.
Адреса: БД у файлі: SQLite.LibDB.regEl (oscadalibs.db.gz)


Бібліотека приготування та отримання даних для звітної документації

Ім'я: TechApp
Засновано: січень 2008р
Версія: 1.0.0
Статус: Відкритий (GPL)
Автор: Роман Савоченко
Опис: Бібліотека функцій для полегшення виконання типових обчислень примітиву формування звітної документації СВК "Документ".
Адреса: БД у файлі: SQLite.LibDB.doc (oscadalibs.db.gz)


Бібліотека моделей апаратів технологічних процесів

Ім'я: TechApp
Засновано: жовтень 2005р
Версія: 1.0.0
Статус: Відкритий (GPL)
Автор: Роман Савоченко, Максим Лисенко (2007,2010), Ксенія Яшина (2007)
Опис: Надає бібліотеку моделей технологічних апаратів.
Адреса: БД у файлі: SQLite.LibDB.techApp (oscadalibs.db.gz)


Модуль <FLibComplex1> підсистеми "Спеціальні"

Модуль: FLibComplex1
Ім'я: Бібліотека функцій сумісності зі SCADA Complex1.
Тип: Спеціальні
Джерело: spec_FLibComplex1.so
Версія: 1.1
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає бібліотеку функцій сумісності із SCADA Complex1 фірми ООО НІП "ДІЯ".
Ліцензія: GPL


Модуль <FLibMath> підсистеми "Спеціальні"

Модуль: FLibMath
Ім'я: Бібліотека стандартних математичних функцій.
Тип: Спеціальні
Джерело: spec_FLibMath.so
Версія: 0.6
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає бібліотеку стандартних математичних функцій.
Ліцензія: GPL


Модуль <FLibSYS> підсистеми "Спеціальні"

Модуль: FLibSYS
Ім'я: Бібліотека функцій системного API.
Тип: Спеціальні
Джерело: spec_FLibSYS.so
Версія: 1.4
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає бібліотеку системного API середовища користувацького програмування.
Ліцензія: GPL

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Using/APIFunctionLibs


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]