OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Using/API Function Libs/ Lib Doc ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Бібліотека приготування та отримання даних для звітної документації

Ім'я: TechApp
Засновано: січень 2008р
Версія: 1.0.0
Статус: Відкритий (GPL)
Автор: Роман Савоченко
Опис: Бібліотека функцій для полегшення виконання типових обчислень примітиву формування звітної документації СВК "Документ".
Адреса: БД у файлі: SQLite.LibDB.doc (oscadalibs.db.gz)


Contents

Про бібліотеку

Бібліотека створюється для надання типових операцій отримання даних під час побудови звітних документів з використанням даних джерел даних (DAQ) та їх архівів. Бібліотека не є статичною, а будується на основі модуля JavaLikeCalc, який дозволяє створювати обчислення на подібній до Java мові.


Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використати статичну адресу виклику "DAQ.JavaLikeCalc.lib_doc.{Func}()" або динамічний "SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_doc"]["{Func}"].call()", "SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_doc"].{Func}()". Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.


Підключити бібліотеку до проекту станції OpenSCADA можна шляхом завантаження вкладеного файлу БД, розташування його у теці БД проекту станції та створення об́'єкту БД для модуля БД "SQLite", вказавши файл БД у конфігурації.

1 Склад бібліотеки

У своєму складі бібліотека містить декілька функцій часто потрібних під час формування документів на основі даних джерел даних OpenSCADA. Назви функцій та їх параметрів доступні на трьох мовах: Англійська, Російська та Українська.

Середнє значення архіву (averVal)

Опис: Обчислення середнього значення за проміжок часу визначеного архіву та видача результату з вказаною кількістю знаків після точки.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
rez Результат Строка Повернення false
addr Адреса Строка Вхід false
bTime Час початку (сек.) Цілий Вхід false
eTime Час кінця (сек.) Цілий Вхід false
prec Знаків після точки Цілий Вхід false 3
archtor Архіватор Строка Вхід false

Програма:

Запит значення архіву (getVal)

Опис: Запит значення на визначений час з вказаного архіву та видача результату з вказаною кількістю знаків після точки.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
rez Результат Строка Повернення false
addr Адреса Строка Вхід false
time Час (сек.) Цілий Вхід false
uTime Час (мксек.) Цілий Вхід false
prec Знаків після точки Цілий Вхід false 3
archtor Архіватор Строка Вхід false
strong Точно Логічний Вхід false 0

Програма:

Сума значень архіву (sumVal)

Опис: Обчислення суми значень за проміжок часу визначеного архіву та видача результату з вказаною кількістю знаків після точки.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
rez Результат Строка Повернення false
addr Адреса Строка Вхід false
bTime Час початку (сек.) Цілий Вхід false
eTime Час кінця (сек.) Цілий Вхід false
prec Знаків після точки Цілий Вхід false 3
archtor Архіватор Строка Вхід false

Програма:


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]