OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Using/API Function Libs/ Tech App ...

Home | Каталог | Изменения | Комментарии | Пользователи | Регистрация | Вход  Пароль:  
 

Бібліотека моделей апаратів технологічних процесів

Ім'я: TechApp
Засновано: жовтень 2005р
Версія: 1.0.0
Статус: Відкритий (GPL)
Автор: Роман Савоченко, Максим Лисенко (2007,2010), Ксенія Яшина (2007)
Опис: Надає бібліотеку моделей технологічних апаратів.
Адреса: БД у файлі: SQLite.LibDB.techApp (oscadalibs.db.gz)


Оглавление

Про бібліотеку

Бібліотека створюється для надання моделей апаратів технологічних процесів. Бібліотека не є статичною, а будується на основі модуля JavaLikeCalc, який дозволяє створювати обчислення на мові яка нагадує Java.


Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використати статичну адресу виклику "DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.{Func}()" або динамічну "SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_techApp"]["{Func}"].call()", "SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_techApp"].{Func}()". Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.


Під'єднати бібліотеку до проекту станції OpenSCADA можна шляхом завантаження вкладеного файлу БД, розташування його у директорії БД проекту станції та створення об'єкту БД для модуля БД "SQLite", вказавши файл БД у конфігурації.


Для кожної функції відбувалося оцінювання часу виконання. Вимірювання відбувалося на системі з наступними параметрами: Athlon 64 3000+ (2000МГц) та ALTLinux 5.1-32біт шляхом виміру загального часу виконання функції при виклику її 1000 разів. Вибірка відбувалася по найменшому значенню з п'яти обчислень. Час розташовується у кутових дужках та вимірюється мікросекундами.

1 Концепція

У основі моделі кожного апарату лежить обчислення витрат на вході та тиску на виході виходячи із тиску на вході та витрат на виході. В цілому, моделі апаратів технологічних процесів описуються різничними рівняннями для дискретних машин.


На основі функцій цієї бібліотеки можна легко та швидко будувати моделі технологічних процесів у модулі BlockCalc шляхом поєднання блоків згідно з технологічною схемою. Приклад поєднання частини апаратів технологічної схеми наведено на рис. 1.


 (18 Кб)
Рис. 1. Приклад блочної схеми технологічного процесу.

У основі моделі будь якого апарату ТП лежать дві основні формули, а саме формула витрат та тиску середовища. Канонічна формула витрат середовища для перетину труби або прохідного перетину звуження має вигляд (1).


 (2 Кб) (1)

Де:
F — масові витрати (т/год).
S — поперечний перетин (м2).
Qr — реальна щільність середовища (кг/м3).
∆P — різниця тиску (ат).

Реальна щільність обчислюється за формулою (2).

 (3 Кб) (2)

Де:
Q0 — щільність середовища при нормальних умовах (кг/м3).
Kpr — коефіцієнт стиснення середовища (0,001 — рідина; 0,95 — газ).
Pi — вхідний тиск (ат).

Будь яка труба становить потоку динамічний опір, який пов'язаний з тертям о стіни труби та який залежить від швидкості потоку. Динамічний опір труби відображається формулою (3). Загальні витрати середовища з урахуванням динамічного опору обчислюються за формулою (4).

 (6 Кб) (3)

Де:
∆P — різниця тиску (ат), опір потоку середовища стінками трубопроводу.
Kr — коефіцієнт тертя стінок трубопроводу.
D — діаметр трубопроводу (м).
l — довжина трубопроводу (м).
v — швидкість потоку у трубопроводі (м3/ч).

 (4 Кб) (4)

Формула (1) описує ламінарний потік середовища у до критичних швидкостях. У випадку перевищення критичної швидкості обчислення витрат відбувається за формулою (5). Універсальна формула обчислення витрат на всіх швидкостях буде мати вигляд (6).


 (3 Кб) (5)

Де:
Pi — тиск з початку труби.


 (5 Кб) (6)

Де:

Po — тиск у кінці труби.

У динамічних системах зміна витрат на кінці труби не відбувається миттево, а запізнюється на час переміщення ділянки середовища від початку трубопроводу до кінця. Цей час залежить від довжини труби та швидкості руху середовища у трубі. Затримку зміни витрат на кінці труби можна описати формулою (7). Результуюча формула розрахунку витрат у трубі, з урахуванням особливостей вказаних вище, записується у вигляді (8).


 (2 Кб) (7)

Де:
Fo — витрати на кінці труби.
t — час.
v — швидкість потоку середовища = F/(Qr*S).

 (9 Кб) (8)

Тиск середовища у об'ємі за звичай обчислюється ідентично для всіх випадків, за формулою (9).


 (5 Кб) (9)

2 Склад бібліотеки

У своєму складі бібліотека містить біля двох десятків моделей часто потрібних апаратів технологічних процесів та допоміжних елементів. Назви функцій та їх параметрів наявні на трьох мовах: Англійська, Російська та Українська.

Затримка (lag) <1.2>

Опис: Модель затримки. Може використовуватися для імітації запізнювання значень давачів.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
in Вхід Реальний Вхід false 0
t_lg Час запізнення (с) Реальний Вхід false 10
f_frq Частота обчислення (Гц) Реальний Вхід true 100

Програма:

Шум (2 гарм. + випадк.) (noise) <3.5>

Опис: Модель шуму. Містить три складові:

Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
off Загальний зсув Реальний Вхід false 1
a_g1 Амплітуда гармоніки 1 Реальний Вхід false 10
per_g1 Період гармоніки 1 (сек) Реальний Вхід false 10
a_g2 Амплітуда гармоніки 2 Реальний Вхід false 5
per_g2 Період гармоніки 2 (сек) Реальний Вхід false 0.1
a_rnd Амплітуда випадкових значень Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
tmp_g1 Лічильник гармоніки 1 Реальний Вхід true 0
tmp_g2 Лічильник гармоніки 2 Реальний Вхід true 0

Програма:

Шаровий кран (ballCrane) <1.4>

Опис: Модель шарового крану. Включає час ходу та час відриву.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
pos Положення (%) Реальний Вихід false 0
com Команда Логічний Вхід false 0
st_open Стан "Відкрито" Логічний Вихід false 0
st_close Стан "Закрито" Логічний Вихід false 1
t_full Час ходу (с) Реальний Вхід false 5
t_up Час зриву (с) Реальний Вхід false 0.5
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
tmp_up Лічильник зриву Реальний Вхід true 0
lst_com Остання команда Логічний Вхід true 0

Програма:

Сепаратор (separator) <14>

Опис: Модель сепаратору з двома фазами рідинною та газовою.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідн. витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідн. тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Si Вхідн. перетин (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідн. витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідн. тиск (ата) Реальний Вихід false 1
So Вихідн. перетин (м2) Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідн. довжина (м) Реальний Вхід false 10
Fo_ж Вихідн. витрати рідини (т/год) Реальний Вхід false 0
Po_ж Вихідн. тиск рідини (ата) Реальний Вихід false 1
Рівень рідини (%) Реальний Вихід false 0
ProcЖ % рідини. Реальний Вхід false 0.01
Vap Об'єм апарату (м3) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Щильність рідини (кг/м3) Реальний Вхід false 1000
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200

Програма:

Клапан (klap) <19.5>

Опис: Модель клапану яка враховує:

Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідн. витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідн. тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Ti Вхідн. температура (К) Реальний Вхід false 273
Fo Вихідн. витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідн. тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідн. температура (К) Реальний Вихід false 273
So Вихідн. перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідн. довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
S_kl1 Перетин клапану 1 (м2) Реальний Вхід false .1
l_kl1 Полож. клапану 1 (%) Реальний Вхід false 0
t_kl1 Час відкриття клапану 1 (с) Реальний Вхід false 10
S_kl2 Перетин клапану 2 (м2) Реальний Вхід false .05
l_kl2 Полож. клапану 2 (%) Реальний Вхід false 0
t_kl2 Час відкриття клапану 2 (с) Реальний Вхід false 5
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kln Коефіц. нелінійності Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіц. стискання середовища Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоемність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепл. опір ізоляції Реальний Вхід false 20
noBack Зворотній клапан Логічний Вхід false 0
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Темпер. повітря Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200
tmp_l1 Затримка положення 1 Реальний Вихід true 0
tmp_l2 Затримка положення 2 Реальний Вихід true 0

Програма:

Затримка (чиста) (lagClean) <2.9>

Опис: Модель чистої(транспортної) затримки. Реалізується шляхом включення декількох ланцюгів простої затримки. Призначено для імітації затримок у довгих трубопроводах.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
in Вхід Реальний Вхід false 0
t_lg Час затримки (с) Реальний Вхід false 10
f_frq Частота обрахунку (Гц) Реальний Вхід true 100
cl1 Звено 1 Реальний Вхід true 0
cl2 Звено 2 Реальний Вхід true 0
cl3 Звено 3 Реальний Вхід true 0

Програма:

Котел: барабан (boilerBarrel) <30.5>

Опис: Модель барабану котлоагрегату.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi1 Вхідн. витрати води (т/год) Реальний Вихід false 22
Pi1 Вхідн. тиск води (ата) Реальний Вхід false 43
Ti1 Вхідн. температура води (К) Реальний Вхід false 523
Si1 Вхідн. перетин труби води (м2) Реальний Вхід false 0.6
Fi2 Вхідн. витрати димових газів (т/год) Реальний Вихід false
Pi2 Вхідн. тиск димових газів (ата) Реальний Вхід false 1.3
Ti2 Вхідн. температура димових газів (К) Реальний Вхід false 1700
Si2 Вхідн. перетин труби димових газів (м2) Реальний Вхід false 10
Vi1 Об'єм барабану (м3) Реальний Вхід false 3
Lo Рівень у барабані (%) Реальний Вихід false 10
S Поверхня нагріву (м2) Реальний Вхід false 15
k Коефіцієнт тепловіддачі Реальний Вхід false 0.8
Fo Вихідн. витрати пару (т/год) Реальний Вхід false 20
Po1 Вихідн. тиск пару (ата) Реальний Вихід false 41.68
To1 Вихідн. температура пару (К) Реальний Вихід false 10
So1 Вихідн. перетин труби пару (м2) Реальний Вхід false 0.5
lo1 Вихідн. довжина труби пару (м) Реальний Вхід false 5
Fo2 Вихідн. витрати димових газів (т/год) Реальний Вхід false 180
Po2 Вихідн. тиск димових газів (ата) Реальний Вихід false 1
To2 Вихідн. температура димових газів (К) Реальний Вхід false 0
Fpara Витрати пару у барабані (т/год) Реальний Вихід false 0
Tv Температура води у барабані (K) Реальний Вихід false 0
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід false 200

Програма:

Котел: топка (boilerBurner) <50.5>

Опис: Модель топки котлоагрегату, який працює на трьох видах палива: доменному, коксовому та природному газах.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi1 Вхідн. витрати димових газів (т/год) Реальний Вихід false
Pi1 Вхідн. тиск димових газів (ата) Реальний Вхід false
Ti1 Вхідн. температура димових газів (К) Реальний Вхід false 40
Si1 Вхідн. перетин труби димових газів (м2) Реальний Вхід false
Fi2 Вхідн. витрати природного газу (т/год) Реальний Вихід false
Pi2 Вхідн. тиск природного газу (ата) Реальний Вхід false
Ti2 Вхідн. температура природного газу (К) Реальний Вхід false 20
Si2 Вхідн. перетин труби природного газу (м2) Реальний Вхід false
Fi3 Вхідн. витрати коксового газу (т/год) Реальний Вихід false
Pi3 Вхідн. тиск коксового газу (ата) Реальний Вхід false
Ti3 Вхідн. температура коксового газу (К) Реальний Вхід false 0
Si3 Вхідн. перетин труби коксового газу (м2) Реальний Вхід false
Fi4 Вхідн. витрати повітря (т/год) Реальний Вихід false
Pi4 Вхідн. тиск повітря (ата) Реальний Вхід false
Ti4 Вхідн. температура повітря (К) Реальний Вхід false 20
Si4 Вхідн. перетин труби повітря (м2) Реальний Вхід false
Fo Вихідн. витрати димових газів (т/год) Реальний Вхід false
Po Вихідн. тиск димових газів (ата) Реальний Вихід false
To Вихідн. температура димових газів (К) Реальний Вихід false
So Вихідн. перетин труби димових газів (м2) Реальний Вхід false 90
lo Вихідн. довжина труби димових газів (м2) Реальний Вхід false
V Об'єм топки (м3) Реальний Вхід false 830
CO Процент вмісту CO у димових газах (%) Реальний Вихід false
O2 Процент вмісту Q2 у димових газах (%) Реальний Вихід false
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід false 200

Програма:

Мережа (навантаження) (net) <13>

Опис: Навантаження з фіксованим тиском мережі. Містить параметр для підключення шуму.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідн. витрати (т/год) Реальний Вихід false 10
Pi Вхідн. тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Po Завдання вихідного тиску (ата) Реальний Вхід false 1
So Вихідн. перетин труби (м2) Реальний Вхід false 0.1
Kpr Коефіцієнт стискання (0...1) Реальний Вхід false 0.95
Noise Шум вхідн. витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200

Програма:

Джерело (тиск) (src_press) <12>

Опис: Джерело з фіксованим тиском. Містить параметр для підключення шуму.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Pi Завдання вхідного тиску (ата) Реальний Вхід false 10
Fo Вихідн. витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідн. тиск (ата) Реальний Вихід false 1
So Вихідн. перетин труби (м2) Реальний Вхід false 0.1
lo Вихідн. довжина труби (м) Реальний Вхід false 100
Noise Шум вхідн. витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200
Fit Вхід. витрати утримані Реальний Вихід true 0

Програма:

Повітряний холодильник (cooler) <16.5>

Опис: Модель повітряного охолоджувача газового потоку.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідн. витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідн. тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Ti Вхідн. температура (К) Реальний Вхід false 273
Si Перетин трубок (м2) Реальний Вхід false 0.05
li Загальна довжина трубок (м) Реальний Вхід false 10
Fo Вихідн. витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідн. тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідн. температура (К) Реальний Вихід false 273
So Вихідн. перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідн. довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Tair Темп. охолодж. повітря (К) Реальний Вхід false 283
Wc Продуктивність холод. Реальний Вхід false 200
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 100
Rt Тепл. опір Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200

Програма:

Компресор газовий (compressor) <12>

Опис: Модель газового компресора. Враховує ефект помпажу. Помпаж розраховується за газово-динамічною кривою, виходячи з якої розраховується коефіцієнт запасу по помпажу.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідн. витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідн. тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Ti Вхідн. температура (К) Реальний Вхід false 273
Fo Вихідн. витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідн. тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідн. температура (К) Реальний Вихід false 273
So Вихідн. перетин труби (м2) Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідн. довжина труби (м) Реальний Вхід false 2
Kzp Коеф. запасу по помпажу Реальний Вихід false 0.1
N Об. компр. (тис. об./хвил) Реальний Вхід false 0
V Об'єм компресору (м3) Реальний Вхід false 7
Kpmp Коеф. помп. (точка помп.) Реальний Вхід false 0.066
Kslp Коеф. нахилу помп. кривої Реальний Вхід false 0.08
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 100
Riz Тепл. опір ізоляції Реальний Вхід false 100
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Темпер. повітря Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200
Fit Вхід. витрати утримані Реальний Вихід true 0

Програма:

Джерело (витрати) (src_flow) <2.2>

Опис: Джерело з фіксованими витратами. Містить параметр для підключення шуму.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Завдання вхідних витрат (т/год) Реальний Вхід false 10
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 10
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false 0.1
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 100
Noise Шум вхідних витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100

Програма:

Труба-база (pipeBase) <11.5>

Опис: Реалізація базових основ моделі труби:

Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Ti Вхідна температура (К) Реальний Вхід false 293
Si Вхідний перетин (м2) Реальний Вхід false .2
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура (К) Реальний Вихід false 293
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.98
Ktr Коефіцієнт тертя Реальний Вхід false 0.01
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід false 100

Програма:

Труба 1->1 (pipe1_1) <36.5>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 1 -> 1.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 200
Pti Pti Реальний Вихід true 1
Fto Fto Реальний Вихід true 0
Pt1 Pt1 Реальний Вихід true 1
Ft1 Ft1 Реальний Вихід true 0

Програма:

Труба 2->1 (pipe2_1) <26>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 2 -> 1.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1 (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi1 Вхідний тиск 1 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1 (К) Реальний Вхід false 273
Si1 Вхідний перетин 1 (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fi2 Вхідні витрати 2 (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi2 Вхідний тиск 2 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2 (К) Реальний Вхід false 273
Si2 Вхідний перетин 2 (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура (К) Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепл. опір ізоляції Реальний Вхід false 20
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Темпер. повітря Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100

Програма:

Труба 3->1 (pipe3_1) <36>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 3 -> 1.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1 (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi1 Вхідний тиск 1 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1 (К) Реальний Вхід false 273
Si1 Вхідний перетин 1 (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fi2 Вхідні витрати 2 (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi2 Вхідний тиск 2 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2 (К) Реальний Вхід false 273
Si2 Вхідний перетин 2 (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fi3 Вхідні витрати 3 (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi3 Вхідний тиск 3 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti3 Вхідна температура 3 (К) Реальний Вхід false 273
Si3 Вхідний перетин 3 (м2) Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура (К) Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false .2
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепл. опір ізоляції Реальний Вхід false 20
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Темпер. повітря Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100

Програма:

Труба 1->2 (pipe1_2) <25.5>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 1 -> 2.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1 (ата) Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1 (м2) Реальний Вхід false .2
lo1 Вихідна довжина труби 1 (м) Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2 (ата) Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2 (м2) Реальний Вхід false .2
lo2 Вихідна довжина труби 2 (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
F1tmp Вхід. витрати утримані 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Вхід. витрати утримані 2 Реальний Вихід true 0
Pot1 Вих. тиск утриманий 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Вих. тиск утриманий 2 Реальний Вихід true 1

Програма:

Труба 1->3 (pipe1_3) <36.5>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 1 -> 3.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1 (ата) Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1 (м2) Реальний Вхід false .2
lo1 Вихідна довжина труби 1 (м) Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2 (ата) Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2 (м2) Реальний Вхід false .2
lo2 Вихідна довжина труби 2 (м) Реальний Вхід false 10
Fo3 Вихідні витрати 3 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po3 Вихідний тиск 3 (ата) Реальний Вихід false 1
So3 Вихідний перетин труби 3 (м2) Реальний Вхід false .2
lo3 Вихідна довжина труби 3 (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
F1tmp Вхід. витрати утримані 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Вхід. витрати утримані 2 Реальний Вихід true 0
F3tmp Вхід. витрати утримані 3 Реальний Вихід true 0
Pot1 Вих. тиск утриманий 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Вих. тиск утриманий 2 Реальний Вихід true 1
Pot3 Вих. тиск утриманий 3 Реальний Вихід true 1

Програма:

Труба 1->4 (pipe1_4) <47.5>

Опис: Модель вузла труб за схемою: 1 -> 3.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1 (ата) Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1 (м2) Реальний Вхід false .2
lo1 Вихідна довжина труби 1 (м) Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2 (ата) Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2 (м2) Реальний Вхід false .2
lo2 Вихідна довжина труби 2 (м) Реальний Вхід false 10
Fo3 Вихідні витрати 3 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po3 Вихідний тиск 3 (ата) Реальний Вихід false 1
So3 Вихідний перетин труби 3 (м2) Реальний Вхід false .2
lo3 Вихідна довжина труби 3 (м) Реальний Вхід false 10
Fo4 Вихідні витрати 4 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po4 Вихідний тиск 4 (ата) Реальний Вихід false 1
So4 Вихідний перетин труби 4 (м2) Реальний Вхід false .2
lo4 Вихідна довжина труби 4 (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
F1tmp Вхід. витрати утримані 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Вхід. витрати утримані 2 Реальний Вихід true 0
F3tmp Вхід. витрати утримані 3 Реальний Вихід true 0
F4tmp Вхід. витрати утримані 4 Реальний Вихід true 0
Pot1 Вих. тиск утриманий 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Вих. тиск утриманий 2 Реальний Вихід true 1
Pot3 Вих. тиск утриманий 3 Реальний Вихід true 1
Pot4 Вих. тиск утриманий 4 Реальний Вихід true 1

Програма:

Виконавчий мех. клапану (klapMech) <3>

Опис: Модель виконавчого механізму клапана. Включає час ходу та час відриву.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
pos Положення (%) Реальний Вихід false 0
pos_sensor Положення за давачем (%) Реальний Вихід false 0
com Команда Реальний Вхід false 0
st_open Стан "Відкрито" Логічний Вихід false 0
st_close Стан "Закрито" Логічний Вихід false 1
t_full Час ходу (с) Реальний Вхід false 3
t_up Час зриву (с) Реальний Вхід false 1
t_sensor Час затримки сенсора (с) Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100
tmp_up Лічильник зриву Реальний Вихід false 0
lst_com Остання команда Реальний Вихід false 0

Програма:

Діафрагма (diafragma) <14>

Опис: Модель діафрагми.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi Вхідні витрати (т/год) Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск (ата) Реальний Вхід false 1
Fo Вихідні витрати (т/год) Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск (ата) Реальний Вихід false 1
dP Перепад тиску (кПа) Реальний Вихід false 0
Sdf Перетин діафрагми (м2) Реальний Вхід false 0.1
So Вихідний перетин труби (м2) Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби (м) Реальний Вхід false 10
Q0 Норм. щільність середовища (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стиснення (0...1) Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід true 100

Програма:

Теплообмінник (heatExch) <28.4>

Опис: Модель теплообміннику, яка розраховує теплообмін двох потоків.
Параметри:

IDПараметрТипРежимПрихованийПо замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1 (т/год) Реальний Вхід false 20
Pi1 Вхідний тиск 1 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1 (К) Реальний Вхід false 20
Si1 Вхідний перетин 1 (м2) Реальний Вхід false 1
li1 Вхідна довжина 1 (м2) Реальний Вхід false 10
Q0i1 Вхідна норм. щільність 1 (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr1 Вхідний коефіцієнт стиснення 1 (0...1) Реальний Вхід false 0.9
Ci1 Вхідна теплоємність 1 Реальний Вхід false 1
Fi2 Вхідні витрати 2 (т/год) Реальний Вхід false 20
Pi2 Вхідний тиск 2 (ата) Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2 (К) Реальний Вхід false 40
Si2 Вхідний перетин 2 (м2) Реальний Вхід false 1
li2 Вхідна довжина 2 (м2) Реальний Вхід false 10
Q0i2 Вхідна норм. щільність 2 (кг/м3) Реальний Вхід false 1
Kpr2 Вхідний коефіцієнт стиснення 2 (0...1) Реальний Вхід false 0.9
Ci2 Вхідна теплоємність 2 Реальний Вхід false 1
ki Коефіцієнт тепловіддачі Реальний Вхід false 0.9
Fo1 Вихідні витрати 1 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1 (ата) Реальний Вихід false 1
To1 Вихідна температура 1 (К) Реальний Вихід false 273
So1 Вихідний перетин труби 1 (м2) Реальний Вихід false 1
lo1 Вихідна довжина труби 1 (м) Реальний Вихід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2 (т/год) Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2 (ата) Реальний Вихід false 1
To2 Вихідна температура 2 (К) Реальний Вихід false 273
So2 Вихідний перетин труби 2 (м2) Реальний Вихід false 1
lo2 Вихідна довжина труби 2 (м) Реальний Вихід false 10
f_frq Частота обчислення функції (Гц) Реальний Вхід false 200

Програма:

Ссылки

Страницы, ссылающиеся на данную: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Using/APIFunctionLibs/TechApp
HomePageUk/Using/ModelAGLKS


 
Много файлов (11).[Показать файлы/форму]
Комментариев нет. [Показать комментарии/форму]