OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/F Lib Math ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <FLibMath> підсистеми "Спеціальні"

Модуль: FLibMath
Ім'я: Бібліотека стандартних математичних функцій.
Тип: Спеціальні
Джерело: spec_FLibMath.so
Версія: 0.6
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає бібліотеку стандартних математичних функцій.
Ліцензія: GPL


Contents

Вступ

Спеціальний модуль FLibMath надає в систему бібліотеку стандартних математичних функцій.


Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використовувати статичну адресу виклику "Special.FLibMath.{Func}()" або динамічну "SYS.Special.FLibMath["{Func}"].call()", "SYS.Special.FLibMath.{Func}()". Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.

1. Функції

В таблиці 1 приведено опис кожної функції бібліотеки. Для кожної функції здійснювалося оцінювання часу виконання. Вимірювалась продуктивність на системі з наступними параметрами: Athlon 64 3000+ (ALTLinux 3.0(32біт)), шляхом вимірювання загального часу виконання функції, при виклику її 1000 разів. Вибірка здійснювалася за найменшим значенням із п'яти обчислень.


Таблиця 1: Функції бібліотеки стандартних математичних функцій

Id Ім'я Опис Час (мкс)
abs Модуль Мат. функція — модуль від числа. 81
acos Арккосинус Мат. функція — арккосинус. 149
asin Арксинус Мат. функція — арксинус. 140
atan Арктангенс Мат. функція — арктангенс. 109
ceil Округл. до більшого Мат. функція — округлення до більшого цілого. 96
cos Косинус Мат. функція — косинус. 93
cosh Косинус гіперболічний Мат. функція — косинус гіперболічний. 121
exp Експонента Мат. функція — експонента. 145
floor Округл. до меншого Мат. функція — округлення до меншого цілого 95
if Умова Якщо Функція умова — "Якщо". 92
lg Десятковий логарифм Мат. функція — десятковий логарифм. 168
ln Натуральний логарифм Мат. функція — натуральний логарифм. 185
pow Ступінь Мат. функція — зведення у ступінь. 157
rand Випадкове число Мат. функція — генератор випадкових чисел. 147
sin Синус Мат. функція — синус. 127
sinh Синус гіперболічний Мат. функція — синус гіперболічний. 199
sqrt Корінь квадратний Мат. функція — корінь квадратний. 94
tan Тангенс Мат. функція — тангенс. 153
tanh Тангенс гіперболічний Мат. функція — тангенс гіперболічний. 177

2. API користувацького програмування

Деякі об'єкти модуля надають функції користувацького програмування.


Об'єкт "Бібліотека функцій" (SYS.Special.FLibMath)


Об'єкт "Користувацька функція" (SYS.Special.FLibMath["funcID"])

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/DAQ
HomePageUk/Doc/FLibMath
HomePageUk/Using/PLC


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]