OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA063 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
This is an old revision of HomePageUk/Doc/OpenSCADA063 from 2009-01-09 18:54:50..

OpenSCADA 0.6.3


English (1 Kb) English version
Russian (1 Kb) Русская версия


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.3 є плановим релізом гілки 0.6.0. У межах цієї версії виконано велику роботу по стабілізації та адаптації до практичних завдань.


Цей документ є обробкою (компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.3, який призначено коротко та наочно освітлити нові можливості та зміни системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі всіма змінами у системі OpenSCADA можна у файлі ChangeLog з пакету дистрибутива системи або тут: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Works/ChangeLog (RU).


Ключовими особливостями цієї версії є:


У процесі робіт над релізом було внесено наступні зміни у модулі OpenSCADA:

1 Реалізація планових задач

У відповідності з планом релізу було виконано наступні завдання:

2 Підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

У процесі робіт над цією версією, а також її практичної адаптації, було виявлено та виправлено біля 120 помилок. Більшість помилок було виявлено у компонентах середовища візуалізації та керування (90 помилок).


Окрім виправлення багатьох помилок було виконано роботу по оптимізації різних компонентів OpenSCADA. Особливо помітної оптимізації піддалося середовище візуалізації та керування (СВК) та його візуалізатори. Головним вектором у оптимізації була оптимізація на продуктивність.


Перелічимо більш суттеві помилки, виправлення яких значно відобразилося на підвищенні стабільності:


Підвищення продуктивності:


Переклад триває

3 Усовершенствование и стабилизация СВУ.

Наиболее значимые изменения были выполнены в рамках среды визуализации и управления (СВУ), а именно в модулях движка СВУ UI.VCAEngine, визуализаторов UI.Vision и UI.WebVision. Внесённые изменения были направленны на стабилизацию, оптимизацию производительности и улучшение пользовательских свойств СВУ.


Улучшения СВУ:

4 Общесистемные расширения.

К данному релизу было внесено достаточно много общесистемных изменений направленных на расширение функциональности.


Изменения сборочной системы и файла спецификации для формирования RPM-пакета:


Изменения конфигурации OpenSCADA и демонстрационной БД:


Расширение API пользовательского программирования:


Разное:

5 Планы дальнейшего развития

К релизу следующей версии запланированы решения таких задач:

Ссылки

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]