OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA063 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.6.3


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.3 є плановим релізом гілки 0.6.0. У межах цієї версії виконано велику роботу по стабілізації та адаптації до практичних завдань.


Цей документ є обробкою (компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.3, який призначено коротко та наочно освітлити нові можливості та зміни системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі всіма змінами у системі OpenSCADA можна у файлі ChangeLog з пакету дистрибутива системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog (RU).


Ключовими особливостями цієї версії є:


У процесі робіт над релізом було внесено наступні зміни у модулі OpenSCADA:

1 Реалізація планових задач

У відповідності з планом релізу було виконано наступні завдання:

2 Підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

У процесі робіт над цією версією, а також її практичної адаптації, було виявлено та виправлено біля 120 помилок. Більшість помилок було виявлено у компонентах середовища візуалізації та керування (90 помилок).


Окрім виправлення багатьох помилок було виконано роботу по оптимізації різних компонентів OpenSCADA. Особливо помітної оптимізації піддалося середовище візуалізації та керування (СВК) та його візуалізатори. Головним вектором у оптимізації була оптимізація на продуктивність.


Перелічимо більш суттеві помилки, виправлення яких значно відобразилося на підвищенні стабільності:


Підвищення продуктивності:

3 Удосконалення та стабілізація СВК.

Більш значні зміни було внесено у межах середовища візуалізації та керування (СВК), а саме у модулях рушія СВК UI.VCAEngine, візуалізаторів UI.Vision та UI.WebVision. Внесені зміни було спрямовано на стабілізацію, оптимізацію продуктивності та покращення користувальницьких властивостей СВК.


Покращення СВК:

4 Загальносистемні розширення.

До цього релізу було внесено достатньо багато загальносистемних змін направлених на розширення функціональності.


Зміни збіркової системи та файлу специфікації для формування RPM-пакету:


Зміни конфігурації OpenSCADA та демонстраційної БД:


Розширення API програмування користувача:


Різне:

5 Плани подальшого розвитку

До релізу наступної версії заплановане вирішення таких завдань:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]