OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA060 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.6.0


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.0 позиціонується як концепт-реліз. Це пов'язано з тим, що на цей час фактично реалізовано основні функції концепції SCADA системи, які було сформульовано проектом OpenSCADA у 2003 році.


Головною метою даного релізу є надання спільноті користувачів та розробників вільного програмного забезпечення (ПЗ) концепції та платформи для відпрацювання рішень побудови комплексних SCADA-систем та інших суміжних рішень з цілеспрямованим удосконаленням та стабілізацією наявних компонентів, а також розробки потрібних розширень та модулів.


Цей документ є обробкою(компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.0, який призначено коротко та наочно освітлити нові можливості системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі змінами у системі OpenSCADA можна у файлі ChangeLog з дистрибутиву системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog.


Ключовими особливостями даної версії є:


Нові та поновлені модулі:

1 Концепція середовища візуалізації та керування (СВК), а також візуалізатор СВК на базі бібліотеки Qt4.

Основним нововведенням релізу 0.6.0 системи OpenSCADA стала базова реалізація гнучкого середовища візуалізації та керування (СВК). СВК OpenSCADA побудована за концепцією «модель даних» - «вигляд», де «модель даних» описує структуру та обчислення візуального інтерфейсу (ВІ), а «вигляд» реалізує безпосереднє представлення та контакт з користувачем. Такий підхід дозволяє реалізовувати візуалізацію з використанням різних графічних бібліотек та оточень інтерфейсу користувача. Реалізована підтримка режиму розробки та виконання інтерфейсу користувача на основі відомої графічної бібліотеки Qt4. На основі WEB-технологій створена базова реалізація візуалізатора з підтримкою режиму виконання (RunTime).


Концепцією передбачена можливість формування широкого діапазону інтерфейсів користувача різної складності. В основу всіх цих інтерфейсів покладено обмежений набір базових примітивів. Комбінуючи ці примітиви можна створювати як похідні кадри елементів візуалізації користувача, так і сторінки кінцевих інтерфейсів візуалізації. Визначено наступний набір базових примітивів:


З числа перелічених примітивів у даному релізі залишилися не реалізованими: "Document", "Function" та "Link". Їх реалізацію заплановано після виходу версії 0.6.0.


Реалізуємий проект СВК передбачає підтримку наступних функцій:


Більш детально ознайомитися з проектом концепції СВК можна за посиланням: http://wiki.oscada.org/Doc/KoncepcijaSredyVizualizacii (RU).

2 Значне підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

У процесі робіт над версією 0.6.0 була виконана низка заходів по загальній стабілізації системи OpenSCADA, а також по підвищенню продуктивності системи. Перелічимо найважливіші з них:

3 Уніфікація інтерфейсу керування та побудова протоколу взаємодії на його основі.

В цій версії виконано уніфікацію інтерфейсу керування OpenSCADA у напрямку формування мови запитів, спрощення формування інформаційної частини та обробки командних запитів, а також з метою спрощення формування транспортних протоколів на основі даного інтерфейсу. Результатом даної уніфікації стало підвищення загальної продуктивності запитів за цим інтерфейсом, а також створення транспортного протоколу SelfSystem. За основу цього протоколу взято запити до інтерфейсу керування OpenSCADA, обернуті у тонкий шар керуючого протоколу.


За посередництвом даного протоколу реалізовано взаємодію між різними станціями OpenSCADA в мережі. Наприклад, модуль конфігурації на бібліотеці Qt, QTCfg (RU), отримав можливість конфігурації віддалених станцій, дозволяючи будувати розподілені системи з єдиним центром конфігурації. Візуалізатор інтерфейсів користувача на основі бібліотеки Qt, Vision (RU), також, отримав можливість формування інтерфейсів та виконання сеансів інтерфейсів користувача, які розташовано на віддалених OpenSCADA станціях, формуючи тим самим конфігурацію з сервером візуалізації. До всього цього було реалізовано перший модуль відображення даних віддалених станцій OpenSCADA на локальні; їм став модуль відображення підсистеми "Збір даних". В подальших планах є створення таких, транспортних, модулів для інших модульних підсистем.


Слідом за даними рішеннями було додано механізм сервісних функцій інтерфейсу керування. Цей механізм дозволяє отримати доступ до даних зі складним форматуванням та великих об'ємів, у пріоритетному режимі запиту та оптимальній для передачі формі.

4 Уніфікація механізму побудови параметрів підсистеми "Збір даних" за шаблоном.

У версію 0.5.0 було впроваджено механізм формування параметрів підсистеми "Збір даних" з потрібною користувачу структурою, тобто за шаблоном. Цей механізм було реалізовано у вигляді окремої підсистеми "Параметри". У цьому релізі ідея формування параметрів підсистеми "Збір даних" за шаблоном була поширена на всі модулі підсистеми "Збір даних". При цьому раніше існуюча підсистема "Параметри" була перетворена у рівноцінний модуль логічного рівня параметрів "LogicLev (RU)", а шаблони стало можливим формувати на рівні підсистеми "Збір даних", групуючи їх за бібліотеками шаблонів. Фактично будь який модуль, який надає доступ до даних високоінтелектуальних джерел, може включати підтримку параметрів, які формуються за шаблоном, вносячи власний сенс у посилання внутрішнього рівня. Прикладом такого модуля став модуль доступу до даних контролерів фірми Siemens серії S7 за протоколом MPI мережі ProfiBUS Siemens.


Шаблони параметрів стали формуватися незалежно від існуючих функцій, шляхом формування власної функції обробки параметрів та наступної її компіляції у модулі, який надає механізм компіляції мови користувацького програмування. Шаблон може бути сформовано взагалі без процедури користувача, якщо потрібне тільки пасивне, вибіркове відображення параметрів.

5 Розширення основної мови (JavaLikeCalc) та API рівня користувацького програмування.

Компілюючий інтерпретатор схожої на Java мови, разом з бібліотеками функцій користувацького програмування фіксованого типу (API), формують середовище користувацького програмування OpenSCADA.


У даному релізі подібна до Java мова отримала:


API функцій користувацького програмування було уніфіковано і визначається бібліотеками функцій:

6 Перехід на бібліотеку Qt версії 4 у модулях, які використовують цю бібліотеку.

У зв'язку з виходом нової версії бібліотеки Qt (версія 4) та повсюдного її розповсюдження, а також початку робіт над середовищем візуалізації та керування (СВК), було прийнято рішення про переведення існуючих модулів, основаних на Qt, на нову версію.


Цю роботу було виконано цілком та модулі підсистеми "Інтерфейси користувача" QTCfg (RU), QTStarter та Vision (RU) функціонують на основі бібліотеки Qt версії 4. У зв'язку з наявністю деяких проблем у ранніх версіях та відсутності декількох функцій рекомендується використовувати версію бібліотеки не менш 4.3.


У результаті переходу на бібліотеку Qt4 вдалося добитися більшої стабільності та розширити функціональні характеристики модулій які її використовують.

7 Загальне покращення API ядра системи OpenSCADA.

В процесі робіт над даним релізом були внесені значені зміни до API системи OpenSCADA. Значною мірою це пов'язано з процесами стабілізації, оптимізації, виправленням помилок та загальним покращенням API і у меншій мірі з доданням нових функцій. Перелічимо найбільш значні зміни:


Детальніше ознайомитися з API даної версії можна у відповідному документі "API системи OpenSCADA (RU)".

8 Загальне вдосконалення системи збору, як наслідок, спрощення та розширення підтримуємих платформ.

З метою реалізації функції повноцінного, раннього, повідомлення про відсутність потрібних для збірки залежностей сценарій перевірки оточення було доповнено кодом перевірки основних залежностей збірки. В результаті цього повідомлення про всі незадоволені залежності будуть видані на стадії конфігурації збіркової системи, що прискорює вирішення залежностей або прийняття рішення про відключення збірки того або іншого модуля.


Формат документації, яку розміщено в дереві вихідних текстів та тарболі проекту, було змінено на pdf, у зв'язку з більш спрощеними маніпуляціями на стадії встановлення.

9 Новий сайт проекту OpenSCADA.

В процесі роботи над даним релізом, для проекту OpenSCADA було створено новий сайт (http://oscada.org), базований на CMS-рушії Typo3. Сайт є багатомовним та містить основну інформацію про проект OpenSCADA, зберігаючи великий потенціал по розширенню. Для цього сайту було виконано переклади основних інформаційних матеріалів на Українську та Англійську мови.


Заплановано додання наступних функцій на головний сайт: форум, галерею екранів та інших медіа-матеріалів, поштових розсилок, трекеру змін та робіт які ведуться за проектом.

10 Плани подальшого розвитку

Плануються наступні, часті релізи у межах версії 0.6.0, з метою оперативного слідкування за процесом прикладної адаптації та стабілізації. В фіналі планується випуск стабільної-промислової версії 0.7.0 для платформи Linux x86, x86_64.


Для реалізації до версії 0.7.0, по проміжним версіям 0.6.0, можна визначити наступні важливі завдання:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]