OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/DCON ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <DCON> підсистеми "Збір даних"

Модуль: DCON
Ім'я: DCON клієнт
Тип: DAQ
Джерело: daq_DCON.so
Версія: 1.2
Автор: Роман Савоченко, Алмаз Карімов
Опис: Надає реалізацію клієнта DCON-протоколу. Підтримує I-7000 DCON протокол.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

DCON — протокол сімейств контролерів ADAM (http://www.advantech.com, http://ipc2u.ru), ICP DAS (http://www.icpdas.com, http://ipc2u.ru), RealLab (http://www.RLDA.ru) та подібних. Використовує для передачі даних послідовні лінії зв'язку RS-485.


Даний модуль надає можливість вводу-виводу інформації з різних пристроїв за протоколу DCON. Також модулем реалізуються функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього-ж рівня.

1. Загальний опис протоколу DCON

Протокол DCON припускає один провідний (запитуючий) пристрій в лінії (master), яке може передавати команди одному або декільком веденим пристроям (slave), звертаючись до них за унікальною у лінії адресі. Синтаксис команд протоколу дозволяє адресувати 255 пристроїв на одній лінії зв'язку стандарту RS-485.


Ініціатива проведення обміну завжди виходить від провідного пристрою. Ведені пристрої прослуховують лінію зв'язку. Майстер подає запит (посилка, послідовності байт) у лінію та переходить у стан прослуховування лінії зв'язку. Ведений пристрій відповідає на запит, який прийшов на його адресу.

2. Модуль

Цей модуль надає можливість прозорого опитування та запису портів вводу-виводу пристроїв, сумісних з ICP DAS I-7000. На вкладках налаштувань модуля DCON вводяться потрібні налаштування, а на вкладках атрибутів з'являються відповідні заданим параметрам змінні вводу-виводу.

2.1. Контролер даних

Для додання джерела даних DCON створюється та конфігурується контролер у системі OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації контролера даного типу зображено на рис.1.


Вкладка конфігурації контролера. (108 Кб)
Рис.1. Вкладка конфігурації контролера.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

2.2. Параметри

Модуль DCON надає тільки один тип параметрів — "Стандарт". На вкладці параметрів можна встановити:


Вкладка конфігурації параметру. (114 Кб)
Рис.2. Вкладка конфігурації параметру.

У відповідності до налаштувань параметру здійснюється опитування та створення атрибутів (рис.3).


Вкладка атрибутів параметру. (84 Кб)
Рис.3. Вкладка атрибутів параметру.

3. Таблиця сумісності модулів вводу-виводу різних виробників

Action source page doesn't exist yet(/Doc / DCON / compatibility?)

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Developers
HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/ICPDAS
HomePageUk/Function


 
There are 3 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]