OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Using/ ModelDMKK9 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Динамічна модель парового котла №9 ДМК

Ім'я: ModelKotelDMK
Засновано: Січень 2007р
Статус: Завершено, Серпень 2010
Учасники: Савоченко Роман, Лисенко Максим, Яшина Ксенія
Опис: Проект присвячено створенню повної динамічної моделі парового котла №9 Дніпровського Металургійного Комбінату (ДМК).
Адреса: Поточна БД у SVN-репозиторії, БД у файлі: dmkkotel9.tlz
Живе виконання: Web-доступ до інтерфейсу моделі
Котел (47 Kb)


Contents

Вступ

Об'єктом моделювання цього проекту, по створенню повної динамічної моделі реального часу, є багатопаливний паровий котлоагрегат Дніпровського Металургійного Комбінату (ДМК) №9. Відмінною особливістю даного котлоагрегату є його багатопаливна сутність та як наслідок особливості у оптимізації керування паливним навантаженням цього котлоагрегату.

1 Призначення

Функціонально, розробка призначена для створення динамічної моделі реального часу багатопаливного котла ДМК.


Експлуатаційним призначенням розробки є:

2 Розробка

З метою прискорення, використання досвіду попередніх розроботок, а також для удосконалення технології та інструментарію розробки повних динамічних моделей реального часу прийнято рішення будувати модель у середовищі відкритої SCADA системи OpenSCADA. Система OpenSCADA має достатньо потужний механізм користувацького програмування, а також напрацювання для створення повних динамічних моделей реального часу, які дозволяють швидко створювати крупні динамічні моделі реального часу. Детальніше про це було розказано у PDF Documentдоповіді (RU), на 5 Всеукраїнській конференції розробників та користувачів відкритого ПЗ.

2.1 Технологічний процес

Перед створенням моделі котла було сформовано принципову схему моделі технологічного процесу, засновану на принциповій схемі реального технологічного процесу. Отриману схему зображено на рис.1.


Схема технологічного процесу котла #9 ДМК. (140 Кб)
Рис. 1. Схема технологічного процесу котла #9 ДМК.

2.2 Моделювання

Для побудови моделі технологічного процесу на основі доступних моделей апаратів була безпосередньо використана початкова принципова схема та блоковий обчислювач (BlockCalc) системи OpenSCADA. Моделі апаратів технологічної схеми додавалося до блокової схему у відповідності із принциповою схемою. Частина блоків було додано для допоміжного обладнання, а також вузлів потоків. Номера блоків вузлів вказано на принциповій схемі номерами біля вузлів потоків.


Модель реалізовано у вигляді двох блокових схем блокового обчислювача. Склад та властивості блокових схем наведено у таблиці 1.


Таблиця 1. Блокові схеми моделі

ID Ім'я Призначення Період виконання (мс) Час виконання на Athlon 64 3000+ (мс)
kotel9 ДМК Котел9 Містить модель котла №9 Дніпровського Металургійного Комбінату. 5 1.1
kotel9_cntr ДМК Котел9 Контролер Містить модель системи управління котла №9 Дніпровського Металургійного Комбінату. 1000 0.05

З характеристик блокових схем можна бачити, що ресурсомісткість моделі в цілому до центрального процесору Athlon 64 3000+ (2000МГц) складає 22%.


У таблиці 2 приведено перелік використаних моделей апаратів у відповідності з принциповою схемою.


Таблиця 2. Використання моделі апаратів

Модель апарату Апарати (блоки моделі)
Бібліотека "Технологічні апарати (DAQ.JavaLikeCalc.techApp)"
Котел: барабан (boilerBarrel) kotel9.Барабан
Котел: топка (boilerBurner) kotel9.Топка
Компресор газовий (compressor) kotel9.ДСА, kotel9.ДСБ, kotel9.ДВА, kotel9.ДВБ
Теплообмінник (heatExch) kotel9.ПП, kotel9.ВП1, kotel9.ВП2, kotel9.СП, kotel9.ЭК1, kotel9.ЭК2
Клапан (klap) kotel9.3ВП, kotel9.5ВП, kotel9.7ВП, kotel9.5ГД9, kotel9.6ГД9, kotel9.7ГД9, kotel9.8ГД9, kotel9.9ГД9, kotel9.10ГД9, kotel9.3ГК9, kotel9.4ГК9, kotel9.6ГК9, kotel9.5ГК9, kotel9.3ГП9, kotel9.4ГП9, kotel9.5ГП9, kotel9.6ГП9, kotel9.4ГПЗ9, kotel9.1Ш9, kotel9.2Ш9, kotel9.11Ш9, kotel9.13Ш9
Мережа (навантаження) (net) kotel9.ParNet, kotel9.Атмосф
Труба 1->2 (pipe1_2) kotel9.УЗ3, kotel9.Уз5, kotel9.Уз6, kotel9.Уз7, kotel9.Уз10
Труба 2->1 (pipe2_1) kotel9.УЗ1, kotel9.УЗ2, kotel9.УЗ9, kotel9.Уз12
Труба 3->1 (pipe3_1) kotel9.Уз8
Джерело (тиск) (src_press) kotel9.SrcГД, kotel9.SrcГК, kotel9.SrcВода, kotel9.SrcПГ, kotel9.SrcВоздух
Бібліотека "Бібліотека функцій Complex1 (Special.FLibComplex1)"
ПІД регулятор (pid) kotel9_cntr.TCA1, kotel9_cntr.F_air_gas, kotel9_cntr.QAC151, kotel9_cntr.LC121, kotel9_cntr.PCA51, kotel9_cntr.FC101, kotel9_cntr.FC102, kotel9_cntr.FC103, kotel9_cntr.FC104, kotel9_cntr.FC105, kotel9_cntr.PSA76
Бібліотека "Котел К9" (DAQ.JavaLikeCalc.k9)
Дільник (Delitel) kotel9_cntr.Air_Gas
Сумарні витрати палива у котлі (Fsum) kotel9_cntr.Fsum
інверсія (Inversion) kotel9_cntr.5VP_inv

Завдяки використанню бібліотеки моделей апаратів та концепції побудови динамічних моделей була отримана динамічна модель, з якої можна взяти параметри у будь якому місті принципової схеми як для вивчення, так і для відпрацювання алгоритмів керування.


Для отримання інформації про технологічний процес були створені параметри ТП (таблиця 3), які представляють дані з окремих вузлів моделі.


Таблиця 3. Параметри технологічного процесу

Шифр Опис Властивості Джерело
ДМК Котел9 (BlockCalc.kotel9)
LC121 Рівень води у барабані котла Барабан.Lo
LСA122, LSA124 Рівень води у чистому відсіку барабану, праворуч %, (0;100), Точність 0 Барабан.Lo
LSA123 Рівень води у чистому відсіку барабану, ліворуч %, (0;100), Точність 0 Барабан.Lo
LCVG121 Положення 3Впл-9 %, (0;100), Точність 0 3ВП.l_kl1
LCVG122 Положення 3Впп-9 %, (0;100), Точність 0 3ВП.l_kl2
G_11SH Положення 11Ш-9 11Ш9.l_kl1
G_12SH Положення 12Ш-9 11Ш9.l_kl2
G_13SH Положення 13Ш-9 13Ш9.l_kl1
G_14SH Положення 14Ш-9 13Ш9.l_kl2
P_5VP Положення 5ВП(1) 5ВП.l_kl1
P_5VP_2 Положення 5ВП(2) 5ВП.l_kl2
P_7VP Положення 7ВП 7ВП.l_kl1
P_4GP9 Положення 4ГП9 4ГП9.l_kl1
P_5GP9 Положення 5ГП9 5ГП9.l_kl1
P_7GD Положення 7ГД 7ГД9.l_kl1
P_8GD Положення 8ГД 8ГД9.l_kl1
FCVG102 Положення 5ГП-9 5ГП9.l_kl1
FCVG103 Положення 7ГД9 7ГД9.l_kl1
FCVG104 Положення 8ГД-9 8ГД9.l_kl1
FCVG105 Положення 4ГК-9 4ГК9.l_kl1
TCVG1_1 Положення 7Вп-9 7ВП9.l_kl1
TCVG1_2 Положення 5Впл-9 5ВП9.l_kl1
PCVG76 Продуктивність ДСА об/хвил, (0;100), Точність 1 ДСА.N
PCVG77 Продуктивність ДСБ об/хвил, (0;100), Точність 1 ДСБ.N
FCV106 Продуктивність ДВА об/хвил, (0;100), Точність 1 ДВА.N
FCV107 Продуктивність ДВБ об/хвил, (0;100), Точність 1 ДВБ.N
PCA51 Тиск пару після ГПЗ ат, (0;50), Точність 2 4ГПЗ9.Po
PSA52 Тиск пару у барабані ат, (0;40), Точність 2 Барабан.Po1
PCA52 Тиск пару у барабані котла ат, (0;50), Точність 2 Барабан.Po1
PSA52_1 Тиск пару у барабані котла ат, (0;40), Точність 2 Барабан.Po1
PSA53 Тиск ГП до регулюючої засувки ат, (0;40), Точність 2 3ГП9.Po
PSA53_1 Тиск ГП перед діафрагмою ат, (0;40), Точність 2 3ГП9.Po
PSA53_2 Тиск ГП перед діафрагмою ат, (0;40), Точність 2 3ГП9.Po
PSA54 Тиск ГП після регулюючої засувки ат, (0;1.5), Точність 3 5ГП9.Po
PA55 Тиск ГП перед лівою горілкою ат, (0;40), Точність 2 6ГП9.Po
PA56 Тиск ГП перед правою горілкою ат, (0;40), Точність 2 6ГП9.Po
PSA57_1, PSA57_2 Тиск ГД на загальному трубопроводі. ат, (0;2), Точність 2 УЗ3.Pi
PSA59 Тиск ГД після засувки на лівому газопроводі ат, (1;2), Точність 3 10ГД9.Po
PSA60 Тиск ГД після засувки на правому газопроводі ат, (1;2), Точність 3 9ГД9.Po
P61 Тиск ГД перед лівою горілкою ат, (0;1.6), Точність 2 9ГД9.Po
P62 Тиск ГД перед правою горілкою ат, (0;1.6), Точність 2 10ГД9.Po
PSA63_1 Тиск ГК після 3ГК-9 ат, (0;2), Точність 2 5ГК9.Po
PSA63_2 Тиск ГК після 3ГК-9 ат, (0;2), Точність 2 3ГК9.Po
PSA64 Тиск ГК після регулюючого клапану ат, (0;2), Точність 3 4ГК9.Po
P65 Тиск ГК перед лівою горілкою ат, (0;1.6), Точність 2 6ГК9.Po
P66 Тиск ГК перед правою горілкою ат, (0;1.6), Точність 2 6ГК9.Po
P67 Тиск повітря перед першим ступенем В/П ліворуч. ат, (0;1.2), Точність 2 УЗ9.Po
P72 Тиск повітря на верхньому ярусі лівої горілки ат, (0;1.2), Точність 2 УЗ2.Po
P68 Тиск повітря перед першим ступенем В/П праворуч. ат, (0;1.2), Точність 2 УЗ9.Po
PSA70 Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача ат, (0;1.2), Точність 2 ВП2.Po2
PSA71 Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача ат, (0;1.2), Точність 2 ВП2.Po2
P73, PSA73 Тиск повітря на верхньому ярусі правої горілки ат, (0;1.16), Точність 2 УЗ2.Po
P74 Тиск повітря на нижньому ярусі лівої горілки ат, (0;1.16), Точність 2 УЗ2.Po
P75, PSA75 Тиск повітря на нижньому ярусі правої горілки ат, (0;1.16), Точність 2 УЗ2.Po
PCSA76 Розрідження у топці ліворуч ат, (0.9;1), Точність 3 Топка.Po
PCSA77 Розрідження у топці праворуч ат, (0.9;1), Точність 3 Топка.Po
P78 Розрідження перед "ДС-А" ат, (0.9;1), Точність 2 1Ш9.Po
P79 Розрідження перед "ДС-Б" ат, (0.9;1), Точність 2 2Ш9.Po
PSA80 Тиск ВП по лівій живлячій лінії ат, (0;60), Точність 2 SrcВода.Po
PSA81 Тиск ВП по правій живлячій лінії ат, (0;60), Точність 2 SrcВода.Po
PSA85 Тиск повітря після повітрянагрівача ат, (0;2), Точність 3 ВП2.Po2
P103 Тиск ГД на діафрагмі ліворуч ат, (0;2), Точність 2 УЗ3.Po2
P104 Тиск ГД на діафрагмі праворуч ат, (0;2), Точність 2 УЗ3.Po1
Src_GP_Pi Вхідний тиск на джерелі ГП SrcПГ.Pi
P_GP_S Тиск ГП після джерела SrcПГ.Po
P_GP_4GP Тиск ГП після 4ГП9 4ГП9.Po
P_3VP_1 Положення 3ВП9(1) 3ВП.l_kl1
P_3GP9 Положення 3ГП9 3ГП9.l_kl1
P_6GP9_1 Положення 6ГП9_1 6ГП9.l_kl1
P_6GP9_2 Положення 6ГП9_2 6ГП9.l_kl2
P_5GK Положення 5ГК 5ГК9.l_kl1
Pbar Тиск у барабані котла Барабан.Po1
TCA1 Температура пара після ГПЗ 4ГПЗ9.To
F_3VP Витрати води після 3ВП 3ВП.Fo
F_5VP Витрати води після 5ВП 5ВП.Fo
F_7VP Витрати води після 7ВП 7ВП.Fo
Fbar Витрати води до барабану Барабан.Fi1
F_UZ8 Витрати води після УЗ8 Уз8.Fo
FC101 Витрати пару з котла т/год, (0;100), Точність 2 4ГПЗ9.Fo
FC102 Витрати природного газу після 3ГП9 3ГП9.Fo
FC102_0 Витрати природного газу після джерела SrcПГ.Fo
FC102_1 Витрати природного газу після 4ГП9 4ГП9.Fo
FC102_2 Витрати природного газу після 5ГП9 5ГП9.Fo
FC102_3 Витрати природного газу після 6ГП9 6ГП9.Fo
FC103 Витрати ГД по лівому газопроводу 5ГД9.Fi
FC104 Витрати ГД по правому газопроводу 6ГД9.Fi
FC105 Витрати коксового газу після 5ГК9 5ГК9.Fo
FC106 Витрати повітря на ліву горілку т/год, (0;100), Точність 1 УЗ2.Fi1
FC107 Витрати повітря на праву горілку т/год, (0;100), Точність 1 УЗ2.Fi2
FA108 Витрати повітря-перегрівача по правій живлячій лінії т/год, (0;200), Точність 2 SrcВода.Fo
F109 Витрати води на терморегулятор т/год, (0;200), Точність 2 7ВП.Fo
FA110 Витрати повітря-перегрівача по лівій живлячій лінії т/год, (0;200), Точність 2 SrcВода.Fo
QA151 Вміст кисню у ДГ після пароперегрівача %, (0;20), Точність 2 Топка.O2
QA152 Вміст CO у ДГ після пароперегрівача %, (0;20), Точність 2 Топка.CO
QA153 Вміст кисню у відхідних ДГ %, (0;20), Точність 2 Топка.O2
T2 Температура природного газу град.К, (223;323), Точність 2 3ГП9.To
T3 Температура ГД град.К, (273;373), Точність 2 5ГД9.Ti
T5 Температура ГК на котел град.К, (273;373), Точність 2 4ГК9.To
T7 Температура повітря після другого ступеню повітря-перегрівача ліворуч град.К, (273;773), Точність 2 ВП2.To2
T8 Температура повітря після другого ступеню повітря-перегрівача праворуч град.К, (273;773), Точність 2 ВП2.To2
T13 Температура ДГ перед пароперегрівачем ліворуч град.К, (273;1027), Точність 2 Барабан.To2
T14 Температура ДГ перед пароперегрівачем праворуч град.К, (273;1027), Точність 2 Барабан.To2
T15 Температура ДГ перед 2 ступенем економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 ПП.To1
T16 Температура ДГ перед 2 ступенем економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 ПП.To1
T17 Температура ДГ після 2 ступенем економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК2.To1
T18 Температура ДГ після 2 ступенем економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК2.To1
T19 Температура ДГ перед першим ступенем повітря-перегрівачем ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК1.To1
T20 Температура ДГ перед 1 ступенем повітря-перегрівачем праворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК1.To1
T21 Температура ДГ перед 2 ступенем повітря-перегрівачем ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК2.To1
T22 Температура ДГ перед 2 ступенем повітря-перегрівачем праворуч град.К, (273;873), Точність 2 ЭК2.To1
T23 Температура ДГ перед 1 ступенем економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 ВП2.To1
T24 Температура ДГ перед 1 ступенем економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 ВП2.To1
TA25 Температура ДГ перед "ДС-А" град.К, (273;673), Точність 2 1Ш9.To
TA26 Температура ДГ перед "ДС-Б" град.К, (273;673), Точність 2 2Ш9.To
T35 Температура повітря-перегрівача по лівій живлячій лінії град.К, (273;473), Точність 2 3ВП.To
T36 Температура повітря-перегрівача по правій живлячій лінії град.К, (273;473), Точність 2 3ВП.To
T37 Температура води після економайзеру ліворуч град.К, (273;673), Точність 2 ЭК2.To2
T38 Температура води після економайзеру праворуч град.К, (273;673), Точність 2 ЭК2.To2
ДМК Котел9 Контролер (BlockCalc.kotel9_cntr)
TCA1 Температура пару на виході К, (273;800), Точність 0 TCA1.*
QAC151 Відсоток кисню у димових газах. %, (0;15), Точність 1 QAC151.*
LC121 Рівень у барабані котла %, (0;100), Точність 1 LC121.*
5VP %, (0;100), Точність 1 5VP_inv.OVar
FC101 Витрати пару з котла т/год, (0;150), Точність 0 FC101.*
FC102 Витрати природного газу т/год, (0;6), Точність 1 FC102.*
FC103 Витрати доменного газу по лівому газопроводу т/год, (0;70), Точність 1 FC103.*
FC104 Витрати доменного газу по правому газопроводу т/год, (0;70), Точність 1 FC104.*
FC105 Витрати коксового газу т/год, (0;10), Точність 1 FC105.*
PSA76 Розрідження у топці ат, (0.9;1), Точність 3 PSA76.*

2.3 Регулювання

Сама по собі динамічна модель може бути нестійкою без регулювання. Наприклад, параметр рівня у барабані не володіє саморегуляцією та уходить до крайніх позицій у випадку відсутності балансу керуючих параметрів. З цієї причини, а також для створення самодостатньої моделі, спроможної працювати автономно та без ПЛК у ролі регулятору, було створено об'єкт контролеру регуляторів для моделі котла згідно схем регулювання на рис. 2 - 4.


Регулювання рівня у барабані та температури пару. (48 Кб)
Рис. 2. Регулювання рівня у барабані та температури пару.

Регулювання розрідження у топці. (51 Кб)
Рис. 3. Регулювання розрідження у топці.

Регулювання витрат пару та газів. (88 Кб)
Рис. 4. Регулювання витрат пару та газів.

3 Інтерфейс користувача

Користувацький інтерфейс моделі містить одинадцять об'єктів сигналізацій (рис.5). Кожний об'єкт сигналізації містить по декілька мнемосхем, групі графіків, групі контурів та оглядових груп.


Загальний вигляд вікна інтерфейсу користувача. (129 Кб)
Рис. 5. Загальний вигляд вікна інтерфейсу користувача.

3.1 Об'єкт сигналізації "Пускова"

Мнемосхема об'єкту сигналізації "Пускова". (87 Кб)
Рис. 6. Мнемосхема об'єкту сигналізації "Пускова".

Група графіків об'єкту сигналізації "Пускова". (25 Кб)
Рис. 7. Група графіків об'єкту сигналізації "Пускова".

Група контурів об'єкту сигналізації "Пускова". (37 Кб)
Рис. 8. Група контурів об'єкту сигналізації "Пускова".

Група оглядів об'єкту сигналізації "Пускова". (14 Кб)
Рис. 9. Група оглядів об'єкту сигналізації "Пускова".

3.2 Об'єкт сигналізації "Розпал"

Мнемосхема об'єкту сигналізації "Розпал". (85 Кб)
Рис. 10. Мнемосхема об'єкту сигналізації "Розпал".

Група графіків об'єкта сигналізації "Розпал". (26 Кб)
Рис. 11. Група графіків об'єкта сигналізації "Розпал".

Група контурів об'єкта сигналізації "Розпал". (38 Кб)
Рис. 12. Група контурів об'єкта сигналізації "Розпал".

Група оглядів об'єкта сигналізації "Розпал". (14 Кб)
Рис. 13. Група оглядів об'єкта сигналізації "Розпал".

3.3 Об'єкт сигналізації "Дим.гази"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дим.гази". (62 Кб)
Рис. 14. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дим.гази".

Мнемосхема 2 об'єкта сигналізації "Дим.гази". (29 Кб)
Рис. 15. Мнемосхема 2 об'єкта сигналізації "Дим.гази".

Група графіків об'єкта сигналізації "Дим.гази". (26 Кб)
Рис. 16. Група графіків об'єкта сигналізації "Дим.гази".

Група контурів об'єкта сигналізації "Дим.гази". (32 Кб)
Рис. 17. Група контурів об'єкта сигналізації "Дим.гази".

Група оглядів об'єкта сигналізації "Дим.гази". (20 Кб)
Рис. 18. Група оглядів об'єкта сигналізації "Дим.гази".

3.4 Об'єкт сигналізації "Дренажі"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дренажі". (75 Кб)
Рис. 19. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дренажі".

Група графіків об'єкта сигналізації "Дренажі". (18 Кб)
Рис. 20. Група графіків об'єкта сигналізації "Дренажі".

Група контурів об'єкта сигналізації "Дренажі". (22 Кб)
Рис. 21. Група контурів об'єкта сигналізації "Дренажі".

Група оглядів об'єкта сигналізації "Дренажі". (14 Кб)
Рис. 22. Група оглядів об'єкта сигналізації "Дренажі".

3.5 Об'єкт сигналізації "ГД"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГД". (53 Кб)
Рис. 23. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГД".

Група графіків об'єкта сигналізації "ГД". (23 Кб)
Рис. 24. Група графіків об'єкта сигналізації "ГД".

Група контурів об'єкта сигналізації "ГД". (21 Кб)
Рис. 25. Група контурів об'єкта сигналізації "ГД".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ГД". (14 Кб)
Рис. 26. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГД".

3.6 Об'єкт сигналізації "ГП"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГП". (44 Кб)
Рис. 27. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГП".

Група графіків об'єкта сигналізації "ГП". (25 Кб)
Рис. 28. Група графіків об'єкта сигналізації "ГП".

Група контурів об'єкта сигналізації "ГП". (20 Кб)
Рис. 29. Група контурів об'єкта сигналізації "ГП".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ГП". (12 Кб)
Рис. 30. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГП".

3.7 Об'єкт сигналізації "ГК"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГК". (50 Кб)
Рис. 31. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГК".

Група графіків об'єкта сигналізації "ГК". (22 Кб)
Рис. 32. Група графіків об'єкта сигналізації "ГК".

Група контурів об'єкта сигналізації "ГК". (20 Кб)
Рис. 33. Група контурів об'єкта сигналізації "ГК".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ГК". (12 Кб)
Рис. 34. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГК".

3.8 Об'єкт сигналізації "ПАР"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ПАР". (51 Кб)
Рис. 35. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ПАР".

Група графіків об'єкта сигналізації "ПАР". (24 Кб)
Рис. 36. Група графіків об'єкта сигналізації "ПАР".

Група контурів об'єкта сигналізації "ПАР". (29 Кб)
Рис. 37. Група контурів об'єкта сигналізації "ПАР".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ПАР". (12 Кб)
Рис. 38. Група оглядів об'єкта сигналізації "ПАР".

3.9 Об'єкт сигналізації "ВП"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ВП". (65 Кб)
Рис. 39. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ВП".

Група графіків об'єкта сигналізації "ВП". (25 Кб)
Рис. 40. Група графіків об'єкта сигналізації "ВП".

Група контурів об'єкта сигналізації "ВП". (22 Кб)
Рис. 41. Група контурів об'єкта сигналізації "ВП".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ВП". (16 Кб)
Рис. 42. Група оглядів об'єкта сигналізації "ВП".

3.10 Об'єкт сигналізації "Економайзер"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "Економайзер". (71 Кб)
Рис. 43. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Економайзер".

Група графіків об'єкта сигналізації "Економайзер". (27 Кб)
Рис. 44. Група графіків об'єкта сигналізації "Економайзер".

Група контурів об'єкта сигналізації "Економайзер". (33 Кб)
Рис. 45. Група контурів об'єкта сигналізації "Економайзер".

Група оглядів об'єкта сигналізації "Економайзер". (15 Кб)
Рис. 46. Група оглядів об'єкта сигналізації "Економайзер".

3.11 Об'єкт сигналізації "ВЗП"

Мнемосхема об'єкта сигналізації "ВЗП". (61 Кб)
Рис. 47. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ВЗП".

Мнемосхема 2 об'єкта сигналізації "ВЗП". (50 Кб)
Рис. 48. Мнемосхема 2 об'єкта сигналізації "ВЗП".

Група графіків об'єкта сигналізації "ВЗП". (27 Кб)
Рис. 49. Група графіків об'єкта сигналізації "ВЗП".

Група контурів об'єкта сигналізації "ВЗП". (32 Кб)
Рис. 50. Група контурів об'єкта сигналізації "ВЗП".

Група оглядів об'єкта сигналізації "ВЗП". (16 Кб)
Рис. 51. Група оглядів об'єкта сигналізації "ВЗП".

4 Результати

Результатом розробки стала повноцінна динамічна модель технологічного процесу багатопаливного парового котла на високий тиск та велику продуктивність. Ця модель доступна на трьох мовах та включена до дистрибутивів системи OpenSCADA для демонстрації функцій та можливостей.


Модель передбачає можливість керування ТП від лиця оператору, включаючи операції:


В цілому, у схемі керування, повноцінно приймають участь наступні регулятори:


У прикладному сенсі модель дозволила відпрацювати алгоритми керування подачею декількох родів палива.


Ресурсомісткість моделі склала 70% на ядрі процесора 800 МГц, архітектури x86.

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Using/ModelDMKK9


 
There are 54 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]