OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ System
 
English (1 Kb) English
Russian (1 Kb) Российский

 (2 Kb) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <System> підсистеми "Збір даних"

Модуль: System
Ім'я: Збір даних ОС
Тип: DAQ
Джерело: daq_System.so
Версія: 2.1
Автор: Роман Савоченко
Опис: Надає збір даних із ОС. Підтримуються джерела даних ОС Linux: HDDTemp, Sensors, Uptime, Memory, CPU, ДБЖ та інше.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль є своєрідним шлюзом між системою OpenSCADA та ОС(операційною системою). Модуль отримує дані із різних джерел даних ОС та дозволяє керувати компонентами ОС.

Модуль надає можливість автоматичного пошуку підтримуваних та активних джерел даних із створенням параметрів для доступу до низ, а також реалізацію функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього-ж рівня.

1. Контролер даних

Для додання джерела даних ОС створюється та конфігурується контролер у системі OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації контролера цього типу зображено на рис.1.

Вкладка конфігурації контролеру. (114 Kb)
Рис.1. Вкладка конфігурації контролеру.


За допомогою цієї вкладки можна встановити:

2. Параметри

Модуль System надає тільки один тип параметрів — "Всі параметри". Додатковими конфігураційними полями параметрів цього модуля (рис.2) є:

Вкладка конфігурації параметру. (94 Kb)
Рис.2. Вкладка конфігурації параметру.


В таблиці нижче наведено перелік підтримуваних джерел даних ОС, значення додаткового конфігураційного поля та атрибути параметрів.

Джерело даних Значення додаткового конфіг. поля Атрибути параметру Вимоги
Процесор (CPU) Ім'я/номер процесору. Може містити значення номеру процесору або бути "Взагалі" за всіма процесорами <gen>.
 • [real] load: Завантаження (%)
 • [real] sys: Система (%)
 • [real] user: Користувач (%)
 • [real] idle: Бездія (%)
Пам'ять (MEM) Не використовується
 • [dec] free: Вільно (кБ);
 • [dec] total: Усього (кБ);
 • [dec] use: Використано (кБ);
 • [dec] buff: Буфера (кБ);
 • [dec] cache: Кеш (кБ);
 • [dec] sw_free: Своп вільно (кБ);
 • [dec] sw_total: Своп усього (кБ);
 • [dec] sw_use: Своп використано (кБ).
Сенсори (sensors) Не використовується Атрибути визначаються сенсорами, доступними на материнській платі. Для кожного сенсору створюється окремий атрибут. Для роботи використовується бібліотека libsensors або програма mbmon. Більш пріоритетною у використанні є бібліотека libsensors, оскільки mbmon має проблеми на багатоядерних архітектурах.
Температура HDD (hddtemp) Диск. Доступні у системі диски.
 • [string] disk: Ім'я;
 • [string] ed: Одиниця виміру;
 • [real] t: Температура.
Має бути встановлена, сконфігурована та запущена як сервіс програма hddtemp.
Час роботи (uptime) Час роботи:
 • Система;
 • Станція.
 • [dec] full: Секунди повністю;
 • [dec] sec: Секунди;
 • [dec] min: Хвилини;
 • [dec] hour: Години;
 • [dec] day: Дні.
HDD Smart (hddsmart), повільний Диск. Доступні в системі диски. Атрибути визначаються SMART-полями доступними для визначеного диску. Для кожного поля створюється окремий атрибут. Має бути встановлена та доступна утиліта smartctl.
Статистика HDD (hddstat) Диск або розділ. Доступні в системі диски та розділи.
 • [real] rd: Прочитано (Б), скид на значенні 2.212;
 • [real] rdSp: Швидкість читання (Б/с);
 • [rela] wr: Записано (Б), скид на значенні 2.212;
 • [real] wrSp: Швидкість запису (Б/с).
Статистика мережі (netstat) Мережевий інтерфейс. Мережеві інтерфейси доступні у системі.
 • [real] rcv: Прийнято (Б), скид на значенні 4.39;
 • [real] rcvSp: Швидкість отримання (Б/c);
 • [real] trns: Передано (Б), Скид на значенні 4.39;
 • [real] trnsSp: Швидкість передачі (Б/c).
ДБЖ (NUT) (ups), повільний ДБЖ. Доступні в системі та мережі ДБЖ. Атрибути визначаються доступними у ДБЖ властивостями. Для кожної властивості створюється окремий атрибут. У системі або мережі (не виявляється автоматично та адресу треба визначати прямо) має бути доступним демон NUT "upsd".
Файлова система (FS) Файлові Системи. Підключені файлові системи.
 • [real] total: Разом (ГБ);
 • [real] used: Використано (ГБ);
 • [real] free: Вільно (ГБ);
 • [dec] totalN: Разом файлових вузлів;
 • [dec] usedN: Використано файлових вузлів;
 • [dec] freeN: Вільно файлових вузлів.

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/DAQ
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/PLC/firmware