OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA062 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.6.2


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.2 є наступним стабілізуючим релізом гілки 0.6.0. У межах цієї версій пройдено великий шлях по стабілізації та адаптації до практичних завдань.


Цей документ є обробкою(компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.2, який призначено коротко та наочно освітлити нові можливості системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі змінами у системі OpenSCADA можна у файлі ChangeLog з дистрибутиву системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog (RU).


Ключовими особливостями даної версії є:


Нові та поновлені модулі:

1. Підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

Під час робіт над цією версією, а також практичної адаптації, було виявлено та виправлено біля півтори сотні помилок. Біля чверті сотні з них було виявлено завдяки упередженому тестуванню Попковим Олексієм та біля десятка Калитою Андрієм. Значна кількість помилок була виявлена у компонентах середовища візуалізації та керування.


Крім виправлення безлічі помилок було проведено роботу по оптимізації різних компонентів OpenSCADA. Особливо помітної оптимізації піддалося середовище візуалізації та керування (СВК) та його візуалізатори. Основним вектором у оптимізації була оптимізація на продуктивність, питання якої почали спливати під час росту навантаження на систему.

2. Удосконалення та стабілізація СВКУ.

В процесі роботи з системою OpenSCADA було внесено багато удосконалень та оптимізацій до СВК та його візуалізаторів.


Розглянемо важливі удосконалення:


Важливі оптимізаційні удосконалення СВК - Vision:


Виконано значне розширення UI.WebVison. А саме:

3. Загальносистемні розширення.

У ядро системи OpenSCADA було внесено деякі зміни розширюючого характеру. Перелічимо їх:

4. Вдосконалення частини модулів підсистемі "Збір даних".

Значному вдосконаленню підлягли модулі джерел даних "DAQ.Siemens", "DAQ.JavaLikeCalc" та "DAQ.ModBus".


У модуль "DAQ.Siemens" додана підтримка протоколу ISO_TSAP за посередництвом бібліотеки Libnodave. Це дозволило отримати доступ до широкого кола контролерів фірми Siemens за посередництвом мережі ProfiNET.


Мову високого рівня модуля "DAQ.JavaLikeCalc" було розширено операторами побітового зсуву, а потім було переписано механізм обробки чисельних значень. Як результат базові операції переведено на роботу тільки з реальними, що усунуло невизначеності у синтаксисі, які часто приводили до втрати знаку реальних чисел.


До модуля "DAQ.ModBus" було внесено багато змін. Значна частина їх пов'язана з роботами по тестуванню Попковим Олексієм. В цілому були внесені зміни розширення функціональних можливостей, стабілізації та оптимізації модуля. Розглянемо їх детальніше:

5. Плани подальшого розвитку

До релізу наступної версії заплановане вирішення таких завдань:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]