OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/BCM2835 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <BCM2835> підсистеми "Збір даних"

Модуль: BCM2835
Ім'я: BCM 2835
Тип: DAQ
Джерело: daq_BCM2835.so
Версія: 1.2
Автор: Роман Савоченко
Опис: Broadcom BCM 2835 GPIO. Переважно для та використовується у Raspberry Pi.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль надає до системи OpenSCADA підтримку джерел даних Входів/Виходів Загального Призначення (GPIO) плати Raspberry PI, основаній на чипі BCM2835. BCM2835 GPIO на Raspberry Pi нараховує до 32 штирів деякі з яких можуть здійснювати альтернативні функції на кшталт: I2C, UART, SPIO. Для доступу до цього GPIO у загальних функціях використано бібліотеку libBCM2835, яку включено та вона збирається разом з цим модулем.

1. Об'єкт контролеру

GPIO у OpenSCADA конфігурується шляхом створення нового об'єкту контролеру (Рис.1) та об'єкту параметру контролеру — один параметр GPIO цієї плати.


Вкладка конфігурації об'єкту контролеру. (87 Кб)
Рис.1. Вкладка конфігурації об'єкту контролеру.

За цією вкладкою Ви можете встановити:

2. Об'єкт параметру контролеру

Об'єкт параметру є безпосереднім представленням-відображенням GPIO, який містить перелік атрибутів логічного типу у загальної кількості 32. Вкладку конфігурації об'єкту параметра зображено на Рисунку 2. Збір даних здійснюється лише у синхронному режимі оскільки GPIO має бути швидким.


Вкладка конфігурації об’єкту параметру. (85 Кб)
Рис.2. Вкладка конфігурації об'єкту параметру.

За допомогою вкладки конфігурації об'єкту параметру Ви можете встановити:


Вкладку "Атрибути" для GPIO зображено на Рисунку 3. Для GPIO також доступна вкладка "Конфігурація" (Рис.4) з режимом ВВ та станом інверсії.


Вкладка "Атрибути" об'єкту параметру. (121 Кб)
Рис.3. Вкладка "Атрибути" об'єкту параметру.

Вкладка "Конфігурація" об'єкту параметру. (158 Кб)
Рис.4. Вкладка "Конфігурація" об'єкту параметру.

Для максимально швидкого доступу до GPIO об'єкт параметру надає три статичні функції: "mode", "get" та "put". Ці функції можуть бути використані у оточені програмування системи OpenSCADA для організації неординарних алгоритмів взаємодії. Для адресації функції ви можете використати статичний виклик адреси BCM2835.{cntr}.{prm}.{Func}() або динамічний SYS.DAQ.BCM2835.{cntr}.{prm}["{Func}"].call(). Де:

2.1. Функція GPIO: Режим (mode)

Опис: GPIO режим, вхід або вихід.
Параметри:

ID Параметр Тип Режим По замовченню
rez Результат Ціле Повернення
pin Штир Ціле Вхід
set Встановлення режиму входу: 1-Вхід, 2-Вхід (pull up), 3-Вхід (pull down), 4-Вихід Ціле Вхід 0

2.2. Функція GPIO: Отримати (get)

Опис: Отримання рівня штиру GPIO.
Параметри:

ID Параметр Тип Режим По замовченню
rez Результат Логічний Повернення
pin Штир Ціле Вхід

2.3. Функція GPIO: Встановити (put)

Опис: Встановлення рівня GPIO штиру.
Параметри:

ID Параметр Тип Режим По замовченню
pin Штир Ціле Вхід
val Значення Логічне Вхід

3. Зауваження

Модуль випробувано на платах Raspberry Pi 2, 3 моделі B. Детальніше Ви можете подивитися на сторінці та завдані.


Час доступу до статичних функцій було виміряно у порівнянні із різними методами, що Ви можете подивитися тут.


Для створення похідних DAQ шаблонів, із використаннями статичних функцій, Ви також можете застосувати динамічне підключення до них, на кшталт такого:


У такий конфігурабельний спосіб наразі реалізовано наступні шаблони низькорівневих пристроїв:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are 4 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]