OpenSCADAWiki: Home Page Uk/ About ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.


Про проект OpenSCADA


Заснування: липень 2002 (проектування), січень 2003 (реалізація)
Автор: Роман Савоченко
Активні розробники: Роман Савоченко
Політика: Вільне програмне забезпечення (Free software)
Ліцензія: GPL v.2 основна для вихідних текстів, GFDL v.1.3 основна для документації
Мови локалізації: Англійська(en), Українська(uk), Російська(ru), Німецька(de)
Версія: 0.9 Work, 0.8 LTS (2012-2016)
Ресурси: WWW: http://oscada.org
Wiki: http://wiki.oscada.org
Форум: http://oscada.org/ua/forum
Файли: http://oscada.org/oscadaArch, ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA
Репозиторій: svn co svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA (Subversion)
Пошта: oscada@oscada.org
JID: oscada@oscada.org

OpenSCADA представляє собою відкриту SCADA систему, яку побудовано за принципами модульності, багатоплатформності та масштабованості. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) у перекладі: «Система диспетчерського керування та збору даних» є терміном, який часто застосовується у сфері автоматизації технологічних процесів. Система OpenSCADA призначена для: збору, архівації, візуалізації інформації, видачі керуючих дій, а також інших споріднених операцій, характерних для повнофункціональної SCADA системи.


Contents

Передумови

На ринку програмного забезпечення для АСК-ТП (Автоматизованих систем керування технологічним процесом) склалася ситуація, коли відсутні не тільки вільні SCADA системи, але і SCADA системи для платформ відмінних від MS Windows+x86. Так, одиниці існують, але про них майже нічого не чути та і вигляд вони мають вкрай бляклий на фоні загальної маси.


У той же час фірми, які займаються впровадженням АСК-ТП, зацікавлені у повному контролі над SCADA системою, яку вони впроваджують на об'єктах замовника. Ця зацікавленість пов'язана зі специфікою роботи з Замовником. Замовник становить останню ланку у ланцюзі створення програми. Від якості взаємодії Замовника з розробником прямо пропорційно залежить задоволеність Замовника, а також швидкість удосконалення програми. Виходячи з вищесказаного, пропорційно залежить і імідж фірми, яка запроваджує АСК-ТП. Застосування завершиних комерційних SCADA систем, як правило, приводить до погіршення або повної відсутності взаємодії Замовника з розробником.


Реально існують наступні варіанти вирішення проблеми:


Для спільної реалізації третього варіанту і був заснований проект OpenSCADA!

Цілі проекту

Основними цілями, які переслідує проект, є:

Політика розробки. Ліцензія.

У якості політики реалізації даного проекту вибрані «OPEN SOURCE» принципи розробки ПО. Дана політика дозволяє залучити до розробки, тестування, розвитку, розповсюдження та використання продукту значну кількість розробників, ентузіастів та інших зацікавлених осіб при мінімальних фінансових витратах. Програма розповсюджується на умовах ліцензії GNU GPL v2.

Галузі застосування

Система OpenSCADA призначена для виконання як звичайних функцій SCADA систем, так і для використання у суміжних галузях інформаційних технологій.


Система OpenSCADA може застосовуватися:


У якості базової (хостової) операційної системи (ОС) для розробки та використання обрано ОС Linux, яка є стандартною POSIX сумісною ОС. Окрім того, ОС Linux є оптимальним рішенням у питаннях:


Оскільки система OpenSCADA розробляється на стандартній POSIX ОС, за принципами підтримки багатьох платформ, то її адаптація на інші ОС не складе проблеми.

Архітектура

Серцем системи є модульне ядро.


У залежності від того, які модулі підключені система може виконувати як функції різноманітних серверів, так і функції клієнтів клієнт-серверної архітектури. Власне, архітектура системи дозволяє реалізовувати розподілені клієнт-серверні системи будь-якої складності.


Для досягнення високої швидкодії, за рахунок скорочення часу комунікацій, архітектура дозволяє поєднувати функції розгалужених систем у одній програмі.


Архітектурно, система OpenSCADA складається з підсистем:


Виходячи з принципу модульності, вказані вище модульні підсистеми можуть розширювати свою функціональність шляхом підключення модулів відповідного типу.


Модульне ядро системи OpenSCADA виконується у вигляді статичної та поділяємої бібліотек. Це дозволяє вбудовувати функції системи у існуючі програми, а також створювати нові програми на основі модульного ядра системи OpenSCADA. Однак модульне ядро є самодостатнім і може бути використано за допомогою простої пускаючої програми.


Модулі системи OpenSCADA зберігаються в динамічних бібліотеках. Кожна динамічна бібліотека може містити безліч модулів різноманітного типу. Наповнення динамічних бібліотек модулями визначається функціональною зв'язаністю самих модулів. Динамічні бібліотеки допускають гарячу заміну, що допускає, у процесі роботи, виконувати поновлення модулів. Метод збереження коду модулів в динамічних бібліотеках є основним для системи OpenSCADA, оскільки підтримується практично всіма сучасними ОС. Це не виключає можливості розробки інших методів збереження коду модулів.

Допомога проекту

Якщо ви зацікавлені у розвитку проекту і у вас є думки, досвід та знання для удосконалення цієї розробки, тоді ласкаво просимо до участі в розробці. Проект розробляється на відкритій основі, відповідно до чого всі його напрацювання є загальним надбанням, а тому удосконалюючи його ми допомогаємо один одному, створюючи все більш досконалий інструмент для вирішення наших задач!

Посилання

Referring pages: HomePageUk


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]