OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ Web User ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль <WebUser> підсистеми "Користувацькі інтерфейси"

Модуль: WebUser
Ім'я: Web-інтерфейс від користувача
Тип: Користувацькі інтерфейси
Джерело: ui_WebUser.so
Версія: 0.8
Автор: Роман Савоченко
Опис: Дозволяє створювати користувачу власні web-інтерфейси на мові OpenSCADA.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль WebUser надає користувачу механізм створення Web-сторінок, а також дозволяє обробляти інші Web-запити на одній із внутрішніх мов OpenSCADA, зазвичай JavaLikeCalc, не залучаючись до низькорівневого програмування OpenSCADA.


Крім приналежності модуля системі OpenSCADA він також належить та є модулем модуля транспортного протоколу HTTP. Власне, виклик WebUser здійснюється з Protocol.HTTP. Виклик здійснюється за посередництвом розширеного механізму комунікації через експортовані у цьому модулі функції: HTTP_GET(), HTTP_POST().


Адресація сторінок починається із другого елементу URI. Що пов'язано із тим, що перший елемент URI використовується для ідентифікації самого модуля користувацького Web-інтерфейсу. Наприклад URL: http://localhost.localdomain:10002/WebUser/UserPage можна розшифрувати як виклик користувацької сторінки "UserPage" цього модуля на хості "localhost.localdomain" через порт 10002. У випадку відсутності другого елементу URI та вказання відображати індекс користувацьких сторінок у конфігурації — формується індекс сторінок (рис.1).


Індекс користувацьких сторінок. (12 Кб)
Рис.1. Індекс користувацьких сторінок.

Головна вкладка конфігурації модуля (рис.2) містить стан модуля, надає можливість обрання сторінки по замовченню та дозволяє сформувати перелік користувацьких сторінок.


Основна вкладка конфігурації модуля. (90 Кб)
Рис.2. Основна вкладка конфігурації модуля.

1. WEB — сторінки

Модуль надає можливість створення реалізацій Web-сторінок у об'єкті "Користувацька сторінка" (рис.3).


Головна вкладка конфігурації користувацької сторінки. (93 Кб)
Рис.3. Головна вкладка конфігурації користувацької сторінки.

Головна вкладка містить основні налаштування користувацького протоколу:


Всі запити до користувацьких сторінок спрямовуються до процедури обробки запитів користувацької сторінки, яка представлена на вкладці "Програма" об'єкту сторінки користувача (рис.4).


Вкладка "Програма" об'єкту користувацької сторінки. (125 Кб)
Рис.4. Вкладка "Програма" об'єкту користувацької сторінки.

Вкладка процедури обробки запитів до користувацької сторінки містить поле для обрання внутрішньої мови програмування OpenSCADA та поле вводу тексту процедури обробки.


Для процедури обробки предвизначено наступні змінні обміну:


Загальний сценарій запиту користувацької сторінки:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/SmartHouse


 
There are 4 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]