OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA070 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.7.0 LTS


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версіях 0.7.0 є першим стабільним-промисловим релізом, що пов'язано з завершенням стадії бета-тестування, розпочатої з версії 0.6.4.


Основною метою цього релізу є надання співтовариству користувачів та розробників вільного програмного забезпечення (ПЗ) платформи для побудови рішень комплексних систем автоматизації та інших суміжних рішень, а також надання комерційних послуг на основі проекту OpenSCADA.


Цей реліз є першим стабільним релізом, для якого надається технічна підтримка від розробників та для якого планується випуск виправлень протягом довгого проміжку часу.


Цей документ становить обробку(компіляцію) документа "ChangeLog" системи OpenSCADA версії 0.7.0, який прикликано коротко та наочно освітлити нові можливості системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі змінами у системі OpenSCADA можна у файлі "ChangeLog" з дистрибутиву системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog.


Ключовими особливостями даної версії є:


Нові та оновлені модулі:

1 Реалізація планових завдань

У відповідністю з планом релізу було виконано наступні завдання:

2 Оптимізація, підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

У процесі робот над цією версією, а також її практичної адаптації, було виявлено та виправлено в загальній складності біля 200 помилок.


Крім виправлення багатьох помилок була зроблена робота по оптимізації різних компонентів OpenSCADA. Особливо помітної оптимізації все ще було піддано середовище візуалізації та керування (СВК) та його візуалізатори.


Перелічимо більш істотні помилки виправлення яких значно відобразилося на підвищені стабільності:


Оптимізація та підвищення продуктивності:


Оптимізація використання пам'яті:

3 Удосконалення та стабілізація СВК.

Помітні зміни було внесено у межах середовища візуалізації та керування (СВК), а саме у модулях рушія СВК UI.VCAEngine, візуалізаторів UI.Vision та UI.WebVision. Внесені зміни було спрямовано на стабілізацію, оптимізацію споживання пам'яті та покращення споживчих властивостей СВК.


Покращення СВК:

4 Формування та стабілізація API програмування користувача.

Значним чином було виконано формування нового об'єктного API програмування користувача, яке передбачає інтеграцію функцій користувача у дерево об'єктів системи OpenSCADA. Крім цього було внесено низку змін до існуючих бібліотек функцій API користувача.


Зокрема було внесено наступні зміни:

5 Загальносистемні розширення.

До загальносистемного API системи OpenSCADA було внесено значні зміни та розширення з метою підвищення функціональності та загальної стабілізації:

6 Значні удосконалення та виправлення окремих модулів.

В процесі роботи над цим промисловим релізом під значні зміни, удосконалення та стабілізації підпали окремі модулі OpenSCADA:

7 Формування документації та переклади документації і інтерфейсу.

Оскільки цей реліз позиціонується як промисловий реліз з тривалим періодом підтримки то до його виходу було закінчено написання, на Російській мові, а також переклад на Англійську мову, всієї основної документації. Крім того завершено переклад інтерфейсу програми на Англійську, Російську, Українську та Німецьку мови:

8 Уніфікація демонстраційної БД.

У процесі підготовки промислового релізу значну увагу було приділено покращенню демонстраційної БД, як яскравої демонстрації функцій системи OpenSCADA:

9 Рішення, які побудовано на основі OpenSCADA

На основі проекту OpenSCADA побудовано фактично весь спектр рішень автоматизації, які яскраво демонструють можливості, а також становлять сигнал готовності системи для широкого промислового застосування.


В цілому на основі OpenSCADA авторами проекту вирішувалися завдання: повного динамічного моделювання технологічних процесів (ТП), управління ТП на рівні програмованого логічного контролеру (ПЛК) та формування людино-машинного інтерфейсу ТП.


Моделювання ТП представлено рішеннями: «Бібліотека моделей апаратів технологічних процесів», «Динамічна модель реального часу Анастасіївської ГЛКС» та «Динамічна модель парового котлу №9 ДМК». Причому рішення «Динамічна модель реального часу Анастасіївської ГЛКС» було покладено у основу демонстраційної БД проекту та яка розповсюджується зі всіма дистрибутивами OpenSCADA.


Сфера управління ТП на рівні програмованого логічного контролера (ПЛК) представлена рішеннями: «OpenSCADA у програмованому логічному контролері (ПЛК)» та «Середовище виконання ПЛК LP-8x81 фірми ICP DAS на основі OpenSCADA».


Сферу формування людино-машинного інтерфейсу ТП представлено рішеннями: «Бібліотеки графічних елементів інтерфейсів користувача» та «АСУ ТП кульовими млинами ШБМ 287\410 котлоагрегату БКЗ 160–100 ПТ».


Потрібно також відзначити наявність низки рішень, які не увійшли до вищенаведеного переліку, та виконаних розробниками системи для третіх осіб або безпосередньо її користувачами.

Висновок

Система OpenSCADA готова для практичного використання у складних промислових умовах та виконання широкого спектру завдань автоматичного управління технологічними процесами.


З метою надання якісного сервісу на основі рішень OpenSCADA, а також розвитку у напрямку підтримки спеціалізованого обладнання, протоколів та інтерфейсів; розробниками планується, та активно ведеться, робота по формуванню політики надання послуг на комерційній основі. У число комерційних послуг буде входити: технічна підтримка, консультації та цільова розробка розширень, інтеграція та впровадження рішень, а також розробка спеціалізованих рішень та продуктів на основі OpenSCADA.


Версія 0.7.0 надає рішення OpenSCADA тільки для платформ Linux x86 та x86_64. Для забезпечення підтримки інших апаратних та програмних платформ, запланованих проектом, роботу буде продовжено. Так до версії 0.8.0 планується розширити підтримку апаратних платформ мінімум на платформу АРМ, як представника RISC архітектур.


У появі першої промислової версії системи OpenSCADA активну участь брали:

Посилання

Протокол тестування промислового релізу: http://wiki.oscada.org/Works/Tests/release070


Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]