OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA064 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.6.4


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.4 є плановим релізом гілки 0.6.0. У межах цієї версії виконано суттєву роботу по стабілізації та адаптації до практичних завдань, а також реалізовані значні удосконалення. Дана версія системи OpenSCADA позиціонується як офіційна бета версія стабільної версії 0.7.0 системи OpenSCADA для платформи "Linux x86/x86_64".


Цей документ є обробкою (компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.4, котрий призначено кратко та наочно освітлити нові можливості та зміни у системі OpenSCADA. Документ включає інформацію про зміни виконані у межах стабілізації релізу версії 0.6.3. Детально ознайомитись зі всіма змінами у системі OpenSCADA можні у файлі ChangeLog з пакету дистрибутива системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog.


Ключовими особливостями даної версії є:


У процесі робіт над релізом були внесені наступні зміни у модулі OpenSCADA:

1 Реалізація планових завдань

У відповідності з планом релізу було виконано наступні завдання:

2 Оптимізація, підвищення стабільності та продуктивності системи.

У процесі робіт над цією версією, а також її практичного впровадження, було виявлено та виправлено в цілому більш 200 помилок.


Крім виправлення багатьох помилок була виконана робота по оптимізації різних компонентів OpenSCADA. Особливо помітна оптимізація відбулася над середовищем візуалізації та керування (СВК) та його візуалізаторами. Основним вектором у оптимізації стала оптимізація використання пам’яті.


Перелічимо більш суттєві помилки виправлення яких значним чином позначилося на підвищенні стабільності:


Оптимізація та підвищення продуктивності:

3 Удосконалення та стабілізація СВК.

Помітні зміни було виконано у межах середовища візуалізації та керування (СВК), а саме у модулях рушія СВК UI.VCAEngine, візуалізаторах UI.Vision та UI.WebVision. Внесені зміни було спрямовано на стабілізацію, оптимізацію споживання пам’яті та покращення споживчих властивостей СВК.


Удосконалення СВК:

4 Переклад документації на Англійську мову та інтерфейсу програми на Німецьку. Багатомовна БД.

Виконано велику роботу по перекладу інтерфейсу програми на Німецьку Іриною Попковою. Були перекладені інтерфейс ядра OpenSCADA та модулів: UI.WebVision, UI.QTCfg, DAQ.DCON, DAQ.LogicLev, DAQ.DAQGate, DAQ.DiamondBoards, DAQ.ModBus, DAQ.SoundCard, DAQ.Siemens, DAQ.SNMP, DAQ.System, DAQ.JavaLikeCalc, Protocol.HTTP, Protocol.SelfSystem, Special.FLibComplex1, Special.FLibMath, Special.FLibSYS, Transport.Serial, Special.SystemTests, UI.VCAEngine, UI.QTStarter, UI.Vision, UI.WebCfg. Включено патч Клауса Фетчера для корекції перекладу інтерфейсу на Німецьку.


Лисенко Максимом виконано переклад документації на Англійську для загальносистемної документації та для модулів: DB.SQLite, DB.MySQL, DB.FireBird, DB.DBF, Archive.DBArch, Archive.FSArch, DAQ.System, DAQ.LogicLev, DAQ.DAQGate, DAQ.JavaLikeCalc, DAQ.ModBus, DAQ.SoundCard, DAQ.Siemens, DAQ.SNMP, DAQ.DiamondBoards, DAQ.BlockCalc, Transport.Sockets, UI.WebCfgD, UI.QTStarter, UI.QTCfg, Transport.Serial, Transport.SSL, Protocol.SelfSystem, Protocol.HTTP.


У ядро системи OpenSCADA додано підтримку багатомовних текстових змінних. Завдяки цій функції демонстраційні БД окремих мов об’єднано у єдину багатомовну БД, яка включає Англійську(базову), Російську та Українську мови. Багатомовність підтримується модулями БД DB.SQLite та DB.MySQL. Демонстраційний конфігураційний файл також перекладено на Англійську(базову), Російську та Українську мови.

5 Загальносистемні розширення.

До даного релізу було внесено достатньо багато загальносистемних змін, направлених на розширення функціональності.


Розширення API програмування користувача:


Зміни демонстраційної БД:


Різне:

6 Плани подальшого розвитку

До промислового релізу версії 0.7.0 заплановано вирішення таких завдань:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]