OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ OpenSCADA061 ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 


OpenSCADA 0.6.1


Contents

Вступ

Реліз відкритої SCADA(Supervisory control and data acquisition) системи версії 0.6.1 є першим стабілізуючим релізом гілки 0.6.0. У межах цієї версії виконана велика робота по стабілізації та адаптації до практичних завдань. Як результат, було пройдено шлях до формування базової бібліотеки шаблонів традиційної SCADA системи та побудовано демонстраційний інтерфейс користувача. Демонстраційний інтерфейс містить кадр з повноцінною мнемосхемою, шаблоні кадри груп графіків, груп контурів, та оглядових кадрів. Результатом виконаної роботи стало те, що завдання побудови складних інтерфейсів користувача SCADA-системи стало здійсненим.


Цей документ є обробкою(компіляцією) документа <ChangeLog> системи OpenSCADA версії 0.6.1, який призначено коротко та наочно освітлити нові можливості системи OpenSCADA. Детально ознайомитися зі змінами у системі OpenSCADA можна у файлі ChangeLog з дистрибутиву системи або тут: http://wiki.oscada.org/Works/ChangeLog (RU).


Ключовими особливостями даної версії є:


Нові та оновлені модулі:

1. Підвищення стабільності, стійкості та продуктивності системи.

У процесі робіт над даною версією, а також її практичною адаптацією, було виявлено та виправлено порядку сотні помилок. Біля половини з них було виявлено завдяки наполегливому вивченню та адаптації Попковим Олексієм. Значну кількість помилок було виявлено у компонентах середовища візуалізації та керування. Немало зусиль було направлено і на підвищення продуктивності системи в цілому та середовища візуалізації та керування (СВК) зокрема.

2. Загальносистемні розширення та розширення користувальницького API.

У ядро системи OpenSCADA були внесені деякі зміни розширюючого характеру. Перелічимо їх:

3. Перегляд та удосконалення механізму побудови графіків.

З метою підвищення читабельності, а також у зв'язку з виявленням низки проблем у механізмах побудови графіків різних вузлів системи OpenSCADA була виконана уніфікація механізму побудови графіків для всіх механізмів, а саме: у будівникові графіків значень підсистеми "Архіви" (QTCfg), візуалізаторі трендів примітиву "Diagram" модулів Vision та WebVision.


Під час цих заходів будівник графіків значень підсистеми "Архіви" було доповнено наступними можливостями:

4. Удосконалення та стабілізація середовища візуалізації та керування (СВК).

Найбільш значущі зміни були виконані у межах середовища візуалізації та керування (СВК), а саме у модулях рушія СВК - VCAEngine, візуалізаторі на основі бібліотеки QT - Vision та візуалізаторі на основі Web-технологій - WebVision. Внесені зміни було спрямовано на стабілізацію та покращення користувальницьких властивостей СВК.


Розглянемо детальніше загальні зміни модулів СВК:


Безпосередньо у модуль візуалізації на бібліотеці QT (Vision) були внесені наступні значні зміни:


В редактор СВК модуля візуалізації на бібліотеці QT (Vision) було внесено наступні значущі зміни:


Безпосередньо у модуль візуалізації на технології WEB (WebVision) було внесено наступні значущі зміни:

5. Розширення переліку файлів ресурсів та збіркової системи.

Для забезпечення збірки проекту на дистрибутиві Mandriva 2008 була додана, в сценарій конфігурації збіркової системи, обробка особливого розташування бібліотеки QT4 у цьому дистрибутиві.


В дерево проекту були додані нові файли комплекту основної документації. В число цих файлів включені переклади основного комплекту документації на Українську та Англійську мови: FAQ.pdf, AboutOpenSCADA.pdf, release_0.6.0_uk.pdf, release_0.6.0.pdf и FAQ_uk.pdf.


Для надання можливості запуску системи з меню робочого стола в дерево проекту були додані відповідні конфігураційні файли та іконки.

6. Удосконалена частина модулів підсистеми "Збір даних".

Частина модулів підсистеми "Збір даних" була значно оновлена:

7. Удосконалена частина модулів підсистеми "БД"

Основні зміни пов'язані з удосконаленням модуля підтримки СКБД "FireBird". З найбільш значущих змін треба відзначити додання керування транзакціями та, як наслідок, деяке підвищення продуктивності. З метою підвищення продуктивності роботи СКБД "FireBird" у модулі архівації на БД (/Archive/DBArch) була переглянута процедура скидання блока даних на БД.


У модулі підтримки БД SQLite додана можливість встановлення кількості запитів, через яке потрібно закривати транзакцію.

8. Плани подальшого розвитку

До релізу наступної версії заплановано вирішення таких завдань:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]