OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/FAQ ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.


Часто задавані питання та відповіді на них (FAQ)


Q: Чи працює система OpenSCADA у операційній системі QNX, FreeBSD, MS Windows?
Re: Система OpenSCADA розробляється за принципами багатоплатформності, базуючись на визнаному світовому стандарті POSIX та багатоплатформених бібліотеках. Однак у зв'язку з обмеженістю ресурсів проект ведеться тільки у ОС Linux. Заходи по адаптації системи до інших платформ заплановані після випуску версії 0.7.0. Подальша підтримка тієї або іншої платформи буде залежати від зацікавленості спільноти та наявності окремого мантейнера для апаратно-програмної платформи.


Q: Як зібрати систему OpenSCADA із вихідних текстів?
Re: Збірка будь якого програмного проекту, складністю вище середнього, з вихідних текстів є нетривіальним завданням. Для вирішення цього завдання потрібна відповідна підготовка та попередній досвід збірки. Якщо є можливість отримати OpenSCADA зібраною та у вигляді готових пакетів під ваше оточення, то обов'язково скористайтеся нею. Якщо ж немає пакетів під ваше оточення або Ви свідомо бажаєте зібрати систему з вихідних текстів, тоді скористайтеся керівництвом для збірки з вихідних текстів: http://wiki.oscada.org/HomePageUk/Doc/BuildFromSource.


Q: Система OpenSCADA незрозуміла та складна у освоєні. Чому так та чи є інструкції швидкого старту?
Re: Систему OpenSCADA детально прописано, гранично структуровано та формалізовано. Однак враження нерозуміння та складності прогнозовані. Виходячи з цілей проекту, система є гранично модульною, а це означає що варіантів конфігурації та використання дуже багато. З одного боку це ускладнює сприйняття, але з іншого підвищує шанси «охоплення» саме вашої спеціалізованої задачі. Крім того потрібно завжди пам'ятати, що складно та незрозуміле те чого ще невідомо, а зовсім не тому, що воно дійсно є таким. І цей психологічний бар'єр треба переборювати при вивченні будь чого нового. Керівництво по швидкому старту існує та доступне тут: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart (RU).


Q: Яким чином визначається циклічність архівації значень?
Re: Архівація є незалежним від контролерів та їх параметрів завданням, та виконується вона модульною підсистемою "Архіви". Що та як архівувати визначається особисто для кожного атрибута параметру. Передбачено два режими архівації: пасивний та активний. Пасивна архівація визначається циклічністю отримання даних контролером, циклом модуля збору даних. Активна архівація забезпечується завданням підсистеми архівації, незалежно від циклу та способу збору даних модулем "DAQ".


Q: Яким чином реалізується підтримка багатьох мов? Чи можу я виконати локалізацію на рідну мову?
Re: Підтримка багатьох мов реалізована ґрунтуючись на стандарті інтернаціоналізації I18N. До того ж файли інтернаціоналізації модулів відокремлено від файлу інтернаціоналізації ядра системи. Це забезпечує повноцінну підтримку незалежного розповсюдження та розробки модулів до системи OpenSCADA. Переклад системи в цілому та модулів зокрема може бути виконано незалежно від наявності вихідних текстів системи. Для перекладу достатньо отримати *.po або *.pot файли потрібного компоненту та у звичайному текстовому редакторі виконати переклад повідомлень у файлах з англійської на потрібну мову.


Q: Яким чином здійснюється сигналізація мовою?
Re: Сигналізація мовою, як і інші методи сигналізації, є елементом підсистеми “Інтерфейси користувача” та здійснюються у модулях середовища візуалізації та керування (СВК), а саме у рушії СВК UI.VCAEngine та візуалізаторах UI.Vision та UI.WebVision.


Q: Де і як виконувати додаткову логічну обробку атрибутів параметрів, включаючи логічне зв'язування у один об'єкт?
Re: Будь яка математична обробка атрибутів параметрів може виконуватися у обчислювальних контролерах (модулях підсистемі "Збір даних"), наприклад у блоковому обчислювальному контролері (DAQ.BlockCalc) та контролері ґрунтованому на Java-подібній мові (DAQ.JavaLikeCalc). Крім того, обробка може виконуватися на логічному рівні параметрів(DAQ.LogicLev), у модулях підсистеми "Збір даних", спеціально для цього передбачених (які працюють за шаблонами параметрів) або які містять вбудовану реалізацію механізму шаблонів параметрів. Тобто користувач може формувати параметри з потрібною структурою та алгоритмом після-обробки, формуючи логічно зв'язані об'єкти. Частина обробки може виконуватися безпосередньо при візуалізації (UI.VCAEngine).


Q: Як забезпечується розподіл доступу?
Re: Використовується схема безпеки подібна до UNIX ОС. Так, потрібні компоненти мають власника, входять до групи та містять тріаду доступу "rwxrwxrwx". Крім того, цей механізм безпеки втілено у інтерфейсі керування системою OpenSCADA, який, в свою чергу, пронизує всю систему.


Q: Чи можна керувати системою OpenSCADA за допомогою звичайного WEB-браузера?
Re: Так, це можливо. Для керування системою OpenSCADA з WEB-браузера створено модулі UI.WebCfg та UI.WebCfgD, які викликаються модулем “Протоколу” Protocol.HTTP.


Q: Чи можна, та яким чином реалізується резервування параметрів?
Re: Реалізуються наступні схеми резервування:


Q: Де перевіряються шкали параметрів та різні уставки сигналізації?
Re: Перевірка шкал та вставок може реалізовуватися самим модулем контролера, з сигналізацією через відповідні атрибути параметрів. А також на логічному рівні параметрів, для "сирих" джерел даних. Крім того, даний аналіз може виконуватися безпосередньо в середовищі візуалізації та керування (СВК).


Q: Чи допускає система додання/видалення/оновлення модулів на ходу (без зупинки)?
Re: Ця можливість закладена в систему та забезпечується підсистемою "Керування модулями". Фактично, оновлення модулів може відбуватися автоматично, після виявлення нової версії модуля.


Q: Чи можлива робота з потоковими даними в системі?
Re: Потоковий та пакетний збір даних працює у зв'язці з архівом та його буфером. Тобто джерело, отримавши пакет/блок даних, безпосередньо поміщає його до архіву атрибута параметра, або ж бере пакет з буферу, при потоковому виводі.


Q: Чи можу я створити свій власний модуль для будь якої підсистеми?
Re: Так, звісно. Для допомоги в цьому створено документ, де практично повністю описано архітектуру ядра, його функції та API модулів різних підсистем. Цей документ знаходиться тут: http://wiki.oscada.org/Doc/API (RU). Крім того для кожної підсистеми створено модуль-шаблон, взявши за основу який можна швидко створити свій новий модуль.


Q: Яким чином, в системі OpenSCADA, можна реалізовувати через-модульні зв'язки?
Re: Через-модульні зв'язки можуть бути наступних типів:


Q: "Немає доступу для створення політики реального часу для '****'. Створено звичайну нитку!"
Re: Таке повідомлення OpenSCADA формує при спробі встановити для потоку-задачі політики реального часу, за пріоритетом більше 0, у випадку запуску від звичайного користувача. Потенційно такі права можна надати шляхом редагування файлу "/etc/security/limits.conf" таким чином:

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc


 
There are no files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]